Grantová schéma 2016

Mesto Košice prostredníctvom svojej príspevkovej organizácie K13 – Košické kultúrne centrá rozdelilo granty na rok 2016.

Zoznam úspešných žiadateľov o grant nájdete tu: uspesni ziadatelia o grant za rok 2016