Iné

KidLab - výtvarná umelecká dielňa: MODERNA

nedeľa - 19. 02. 2017 | 15:30 - 17:30
Iné
 

Prvý tematický celok KidLab Secesia uzavreli deti výstavou, spojenou s módnou show. Všetko, čo vo výtvarnej a umeleckej dielni vytvorili od novembra minulého roka do konca januára, si mohli pozrieť návštevníci v Kunsthalle/Hale umenia.

Kunsthalle/Hala umenia Košice - Rumanova 1

Papa kvíz - súťažný večer

pondelok - 20. 02. 2017 | 19:00 - 21:00
Iné
 

Svoje vedomosti z oblasti umenia si môžete preveriť na pravidelných súťažných večeroch v príjemnej kaviarenskej atmosfére kasárenského pavilónu Papa. Obľúbený formát Papa kvíz pre súťaživé typy sa špecializuje na kultúrno-umelecké témy, ktoré pripravujú sestry Ivana a Andy Gavalcové.

Kasárne/Kulturpark, pavilón Papa - Kukučínova 2

KidLab - módna umelecká dielňa: MODERNA

utorok - 21. 02. 2017 | 16:30 - 18:30
Iné
 

Prvý tematický celok KidLab Secesia uzavreli deti výstavou, spojenou s módnou show. Všetko, čo vo výtvarnej a umeleckej dielni vytvorili od novembra minulého roka do konca januára, si mohli pozrieť návštevníci v Kunsthalle/Hale umenia.

Kunsthalle/Hala umenia Košice - Rumanova 1

KidLab - výtvarná umelecká dielňa: MODERNA

nedeľa - 26. 02. 2017 | 15:30 - 17:30
Iné
 

Prvý tematický celok KidLab Secesia uzavreli deti výstavou, spojenou s módnou show. Všetko, čo vo výtvarnej a umeleckej dielni vytvorili od novembra minulého roka do konca januára, si mohli pozrieť návštevníci v Kunsthalle/Hale umenia.

Kunsthalle/Hala umenia Košice - Rumanova 1

KidLab - módna umelecká dielňa: MODERNA

utorok - 28. 02. 2017 | 16:30 - 18:30
Iné
 

Prvý tematický celok KidLab Secesia uzavreli deti výstavou, spojenou s módnou show. Všetko, čo vo výtvarnej a umeleckej dielni vytvorili od novembra minulého roka do konca januára, si mohli pozrieť návštevníci v Kunsthalle/Hale umenia.

Kunsthalle/Hala umenia Košice - Rumanova 1

KidLab - výtvarná umelecká dielňa: Moderna

nedeľa - 05. 03. 2017 | 15:30 - 17:30
Iné
 

Prvý tematický celok KidLab Secesia uzavreli deti výstavou, spojenou s módnou show. Mladé talenty teraz tvoria na tému Moderna a Vo svojich prácach sa inšpirujú týmto umeleckým smerom, ktorý mal tiež veľký vplyv na kultúru odievania a výtvarného umenia.

Kunsthalle/Hala umenia Košice - Rumanova 1

KidLab - módna umelecká dielňa: Moderna

utorok - 07. 03. 2017 | 16:30 - 18:30
Iné
 

Prvý tematický celok KidLab Secesia uzavreli deti výstavou, spojenou s módnou show. Mladé talenty teraz tvoria na tému Moderna a Vo svojich prácach sa inšpirujú týmto umeleckým smerom, ktorý mal tiež veľký vplyv na kultúru odievania a výtvarného umenia.

Kunsthalle/Hala umenia Košice - Rumanova 1

KidLab - výtvarná umelecká dielňa: Moderna

nedeľa - 12. 03. 2017 | 15:30 - 17:30
Iné
 

Prvý tematický celok KidLab Secesia uzavreli deti výstavou, spojenou s módnou show. Mladé talenty teraz tvoria na tému Moderna a Vo svojich prácach sa inšpirujú týmto umeleckým smerom, ktorý mal tiež veľký vplyv na kultúru odievania a výtvarného umenia.

Kunsthalle/Hala umenia Košice - Rumanova 1

KidLab - módna umelecká dielňa: Moderna

utorok - 14. 03. 2017 | 0:00 - 18:30
Iné
 

Prvý tematický celok KidLab Secesia uzavreli deti výstavou, spojenou s módnou show. Mladé talenty teraz tvoria na tému Moderna a Vo svojich prácach sa inšpirujú týmto umeleckým smerom, ktorý mal tiež veľký vplyv na kultúru odievania a výtvarného umenia.

Kunsthalle/Hala umenia Košice - Rumanova 1

KidLab - výtvarná umelecká dielňa: Moderna

nedeľa - 19. 03. 2017 | 0:00 - 17:30
Iné
 

Prvý tematický celok KidLab Secesia uzavreli deti výstavou, spojenou s módnou show. Mladé talenty teraz tvoria na tému Moderna a Vo svojich prácach sa inšpirujú týmto umeleckým smerom, ktorý mal tiež veľký vplyv na kultúru odievania a výtvarného umenia.

Kunsthalle/Hala umenia Košice - Rumanova 1