Kasárne/Kulturpark, pavilón Papa

Kukučínova 2


Papa kvíz - vedomostná súťaž

pondelok - 15. 05. 2017 - 19:00 - 21:00Iné

Svoje vedomosti z oblasti umenia si môžete preveriť na pravidelných súťažných večeroch v príjemnej kaviarenskej atmosfére kasárenského pavilónu Papa. Obľúbený formát Papa kvíz pre súťaživé typy sa špecializuje na kultúrno-umelecké témy, ktoré pripravujú sestry Ivana a Andy Gavalcové.

Papa kvíz - vedomostná súťaž

pondelok - 12. 06. 2017 - 19:00 - 21:00Iné

Svoje vedomosti z oblasti umenia si môžete znovu preveriť na pravidelných súťažných večeroch v príjemnej kaviarenskej atmosfére kasárenského pavilónu Papa. Obľúbený formát Papa kvíz pre súťaživé typy sa špecializuje na kultúrno-umelecké témy, ktoré pripravujú sestry Ivana a Andy Gavalcové.