LitPark – Knižnice pre mládež mesta Košice

Kukučínova 2


Mesiac autorského čítania – literárny festival

utorok - 04. 07. 2017 - štvrtok - 03. 08. 2017 - 18:00 - 20:00Literatúra

Medzinárodný literárny festival Mesiac autorského čítania sa koná naraz v niekoľkých krajinách a mestách. V Košiciach ho už po siedmy raz organizuje Knižnica pre mládež mesta Košice. Festival zahrňuje dve hlavné programové línie. Jedna stabilne reprezentuje slovenskú, českú, ukrajinskú a poľskú literatúru, druhá literatúru jednej krajiny, ktorá je v danom roku čestným hosťom. V tomto roku je to Gruzínsko.