Multižáner

Dni Ukrajiny v Košiciach - program

štvrtok - 19. 04. 2018 - štvrtok - 26. 04. 2018
Multižáner
 

Združenie FEMAN (Slovensko-európska kultúrna spoločnosť organizuje  v tomto roku v spolupráci s partnermi, ako jeden zo svojich kľúčových projektov, v poradí už 4. ročník Dní Ukrajiny 2018 v Košiciach. Uskutoční sa v dňoch 19. – 26. apríla. Poskytne priestor na spoznávanie kultúry, umenia a života za východnou hranicou Slovenska.

Kasárne/Kulturpark - Kukučínova 2

Míľa pre mamu - Deň matiek

sobota - 12. 05. 2018 | 10:00 - 13:00
Multižáner
 

Hlavnou myšlienkou zábavného dopoludnia pre širokú verejnosť Míľa pre mamu je prejsť symbolickú míľu a vzdať tak úctu mamám. Všetci spoločne povieme ĎAKUJEM ,ŽE SI MAMA v sobotu, 12. mája, v Kasárňach/Kulturparku. Symbolicky poďakujeme všetkým mamám za ich lásku, obetavosť a trpezlivosť. V poradí už 15. ročník organizuje v Košiciach Rodinné centrum Stonožka.

Kasárne/Kulturpark - Kukučínova 2

Festival základných umeleckých škôl

pondelok - 21. 05. 2018 | 9:00 - 19:00
Multižáner
 

Tvorivá prehliadka hudby, tanca, výtvarného umenia a hovoreného slova Festival ZUŠ 2018 sa uskutoční 21. mája v Kasárňach/Kulturparku. Predstavia sa na ňom žiaci a učitelia piatich základných  umeleckých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice – ZUŠ Bernolákova 26, ZUŠ Irkutská 1, ZUŠ Jantárová 6, ZUŠ Márie Hemerkovej, Hlavná 68 a ZUŠ Kováčska 43.

Kasárne/Kulturpark - Kukučínova 2

Folklórny festival rodín

sobota - 26. 05. 2018 | 10:00 - 20:00
Multižáner
 

Folklórny festival rodín, zameraný na prezentáciu tradičnej ľudovej kultúry sa v areáli Kasární/Kulturparku opäť uskutoční 26. mája 2018. Podujatie prezentuje tradičnú kultúru regiónov Košického samosprávneho kraja – Abov, Gemer, Spiš a Zemplín. Svoju tvorbu v oblasti  remesla, odievania, gastronómie a hudobno-tanečnej kultúry predstavia rodiny a rodinné zoskupenia, folklórne kolektívy a jednotlivci. Festival zároveň prezentuje činnosť kultúrno-osvetových zariadení KSK. Zaujímavý deň bude nabitý bohatým programom.

Kasárne/Kulturpark - Kukučínova 2

USE THE C!TY - multižánrový festival

streda - 30. 05. 2018 - sobota - 02. 06. 2018
Multižáner
 

Festival USE THE C!TY každoročne láka tisíce ľudí, aby si svoje mesto pozreli z inej perspektívy ako obvykle. Desiaty ročník sa uskutoční od 30. mája do 2. júna v centre Košíc a jeho hlavným mottom je citát Jane Jacobs – „Si tým, kde žiješ.“ Vďaka množstvu slovenských a zahraničných umelcov, ktorí s vysokým nasadením oživujú známe aj neprebádané zákutia Košíc, majú diváci možnosť vidieť verejný priestor inými očami.

centrum mesta - Hlavná ulica