Mimoriadna informácia: Zrušené podujatie - Divadlo Na Sídlisku: Traja vlci a prasiatko

Impresionizmus rúcal pevné hradby stáročia nemennej harmónie

Rezidenčný súbor Kasární/Kulturparku si na tento rok pripravil pre svojich priaznivcov šnúru koncertov, ktoré mapujú jednotlivé hudobné štýly 20. storočia. Po neoklasicizme sa prenesieme 17. marca do obdobia impresionizmu. Jeho kolískou bolo tiež Francúzsko. Za zakladateľa hudobného impresionizmu sa považuje francúzsky hudobný skladateľ Claude Debussy, Je preto prirodzené, že zaznejú aj jeho skladby, ale aj ďalších autorov tohto hudobného smeru.