Archívy odkrývajú vyše storočnú cestu, vedúcu k slovenskej štátnosti

Najcennejšie archívne dokumenty, mapujúce vyše 100 rokov existencie Slovenska, si budú môcť návštevníci pozrieť v Kunsthalle/Hale umenia na unikátnej zážitkovej výstave s názvom Na ceste k slovenskej štátnosti. Sprístupnená bude od 19. septembra do 18. novembra. Pripravilo ju Ministerstvo vnútra v spolupráci s archivármi z celého Slovenska v rámci osláv 25. výročia vzniku Slovenskej republiky, 50. výročia obrodného procesu a 100. výročia vzniku Československej republiky.

Výstava viac ako 600 archívnych audiovizuálnych a 3D dokumentov zachytáva dianie, ktoré formovalo našu súčasnosť. Prezentáciu takéhoto charakteru a rozsahu v najbližších rokoch nezažijete, preto je podujatie neopakovateľnou príležitosťou pre odborníkov i nadšencov všetkých vekových kategórií obohatiť si vedomosti o historickom vývoji vzniku Československa a nasledujúcich dejinných udalostí až po vznik súčasnej Slovenskej republiky.

Na ceste k slovenskej štátnosti sa návštevníci môžu zastaviť pri jednotlivých rozhodujúcich obdobiach. Výstava nás prevedie ôsmimi dôležitými historickými medzníkmi. Prvým z nich je Slovenské národné obrodenie (1780 – 1848) – jedna z významných dejinných kapitol. Jeho začiatky spadajú do obdobia jozefínskych reforiem, ktoré spoločne s myšlienkami osvietenstva tvorili ideové východisko národno-emancipačných snáh. Proces sa zavŕšil v roku 1948, keď prepukli revolučné udalosti sprevádzané aktívnym bojom za národné práva.

Časť výstavy približuje život Slovákov v Uhorsku v rokoch 1849 – 1914. Porážka revolúcie priniesla prísnu rakúsku politiku centralizmu. K posilneniu nezávislosti Uhorska od Viedne prispelo rakúsko-uhorské vyrovnanie v roku 1867. Po  zrušení rakúskeho centralizmu bolo predložené Memorandum slovenského národa, boli založené tri slovenské gymnáziá a Matica slovenská. Strach pred panslavizmom a idea jednonárodného uhorského štátu viedli k potláčaniu národných prejavov nemaďarských etník. Zatvorili slovenské gymnáziá, zrušili MS a prijaté boli maďarizačné Aponiho školské zákony.

Návštevníci si budú môcť pozrieť aj dokumenty, ktoré súvisia s prvou svetovou vojnou (1914 – 1918). Zapríčinili ju politické a hospodárske rozpory medzi veľmocami, sprevádzané nárastom nacionalizmu. Vojna sa začala útokom Rakúsko-Uhorska na Srbsko. Od začiatku sa v duchu československej orientácie aktivizoval zahraničný odboj, zameraný na vytvorenie samostatného československého štátu. Reprezentanti Národného výboru československého vyhlásili v Prahe 28. októbra 1918 československý štát a 30. októbra sa k nemu v Martine Deklaráciou slovenského národa prihlásila i Slovenská národná rada.

Ďalšia téma približuje vývoj udalostí v prvej Československej republike (1918 – 1938),  ktorá bola vyhlásená 28. októbra 1918 v Prahe a o dva dni neskôr v Martine. Ústavou z roku 1920 sa Československo stalo krajinou s parlamentnou demokraciou. Po zrušení župného zriadenia v roku 1928 bola republika rozdelená na štyri krajiny: Česi a Slováci sa stali príslušníkmi tzv. československého národa s úradným československým jazykom. Zhoršujúce sa zahranično-politické vzťahy viedli k rozpadu Versaillského systému a po podpísaní Mníchovskej dohody (30. 9. 1938) k zániku ČSR.

Expozícia Slováci a druhá svetová vojna dokumentuje roky 1938 – 1945. V dôsledku mníchovského diktátu a dlhodobých separatistických tendencií časti slovenskej politickej reprezentácie došlo k rozbitiu zvyšku Československej republiky a následnému vytvoreniu dvoch osobitných štátnych útvarov. Protektorát Čechy a Morava bol pričlenený k Veľkonemeckej ríši, slovenský štát bol satelitom nacistického Nemecka. Domáci odboj vyvrcholil Slovenským národným povstaním. Slovenská národná rada zároveň deklarovala potrebu obnoviť povojnovú Československú republiku už na federatívnych základoch.

Výstava priblíži aj skutočnosti, ktoré sa diali v obnovenej republike (1945 – 1960). Koniec druhej svetovej vojny opätovne zjednotil Čechov a Slovákov do spoločného štátu. Dekrétmi prezidenta Edvarda Beneša boli zoštátnené podniky, banky, poisťovne, bola skonfiškovaná pôda Nemcov a Maďarov. Víťazom volieb sa stala v roku 1946 Komunistická strana Československa (KSČ). Jej snaha o získanie moci prerástla do komunistického prevratu vo februári 1948. Znárodnením sa začala likvidácia súkromného sektora. Československo bolo vyhlásené za ľudovodemokratickú republiku.

Samostatná kapitola výstavy Nádej a pád mapuje roky 1960 – 1988. Oboznamuje s prijatím ústavy, ktorá priniesla úplnú likvidáciu slovenských národných orgánov a silnejšiu centralizáciu. Alexander Dubček a čiastočná aktivizácia občianskej spoločnosti stáli v protiklade s centralizáciou a nepriateľským vystupovaním 1. tajomníka ÚV KSČ a prezidenta Antonína Novotného voči Slovensku. Mocenský spor vyústil do jeho výmeny. Tajomníkom sa stal Alexander Dubček Podpísanie tzv. Brežnevovej doktríny bolo formálnou prípravou na okupáciu, ktorá sa začala 21. augusta 1968.

Sľúbili sme si vydržať nazvali organizátori výstavy ďalšie obdobie rokov 1988 – 1989. Spoločensko-politické udalosti z prelomu rokov 1989/1990 majú z pohľadu našich novodobých dejín zásadný význam. Bez zbraní a násilia za účasti státisícov občanov v uliciach vypukla tzv. Nežná revolúcia. Reakciou bolo vyhlásenie celoštátneho generálneho štrajku (27. 11. 1989) a zakladanie rôznych iniciatív. Medzi najdôležitejšie patrila na Slovensku Verejnosť proti násiliu (VPN) a v českých krajinách Občianske fórum (OF). Po desaťročiach neslobody sa začali pripravovať prvé slobodné voľby.

Tematický okruh Samostatnosť a Slovensko v Európe (1993 – 2004) návštevníkov zavedie do obdobia po roku 1993. Rozdelenie Českej a Slovenskej federatívnej republiky a vznik samostatnej Slovenskej republiky 1. januára 1993, boli vyústením niekoľko rokov trvajúceho procesu. K tomuto dátumu ju diplomaticky uznalo 93 štátov sveta. V ďalších dňoch sa stala členom Svetovej banky, Organizácie spojených národov, UNESCO, Stredoeurópskeho združenia voľného obchodu či Rady Európy. V roku 2004 sa stala členom Európskej únie a NATO. Integračný proces sa zavŕšil prijatím eura.

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.