Home » Entries posted by Kvetoslava Podhorská (Page 110)

Stories written by podhorska
VIKTOR FREŠO (SR)

VIKTOR FREŠO (SR)

Viktor Frešo (1974) je slovenský fotograf, výtvarník a konceptuálny umelec. Je vnukom herca a režiséra Paľa Bielika. Do povedomia verejnosti sa dostal ako spolupracovník Dávida Černého, s ktorým sa podieľal aj na jeho diele Entropa. Vyštudoval bratislavskú Vysokú školu výtvarných umení a Akadémiu výtvarných umení v Prahe. Jeho práce a celkový prístup k súčasnému umeniu spočíva v tom, že vytvára tzv. koncepty a projekty, […]

LUCIA DOVIČÁKOVÁ (SR)

Košičanka Lucia Dovičáková (1981) študovala na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. Počas štúdia absolvovala odbornú stáž v ateliéri Antona Čierneho na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V roku 2006 bola finalistkou prestížnej Ceny Oskára Čepana a v roku 2011 sa stala laureátkou ceny Mladý tvorca. Vo svojej tvorbe sa venuje prevažne maľbe, kresbe a […]

RICHARD ROHÁČ (SR)

Tvorba Richarda Roháča je ovplyvnená expresionizmom, umeleckým smerom, ktorý bol od svojho počiatku zameraný na sociálnu kritiku a problémy spoločnosti. V expresívnej maľbe košického umelca cítiť stopy vizuálneho jazyka rodáka Júliusa Jakobyho či belgického symbolistu neskorého 19. storočia Jamesa Ensora. V existenciálne ladenom opuse Urob sa sám skúma zmysel života človeka postmodernej doby v konfrontácii s touto dobou ako jeho […]

SLAVOMÍR DURKAJ (SR)

SLAVOMÍR DURKAJ (SR)

Slavomír Durkaj (1976) sa dlhodobo venuje pozorovaniu a kritike globálnej, spoločensko–kultúrnej a ekologickej situácie. Jeho diela sú zastúpené v zbierke ARTBANKA MUSEUM OF YOUNG ART Praha. Hencovský maliar sa narodil vo Vranove. K výtvarnému umeniu sa S. Durkaj dostal na Fakulte umenia a intermédií Technickej univerzity v Košiciach v ateliéri súčasného obrazu pod vedením prof. Adama […]

BORIS SIRKA (SK)

Boris Sirka (1981) patrí ku  nastupujúcej generácii slovenskej maľby po roku 2000,  do skupiny tzv. „Mac generácie“ (sýtená Macintoshom a Big Macom od McDonald´s), ktorá vyrastá v hybridnej masmediálnej, TV masovej a „mäsovej“ kultúre (príliš veľa mäsa, krvi, vražednej erotiky a značkových produktov na zožratie). Napriek tomu programovo preferuje médium maľby. Prepisuje rozličné vizuálne dáta do […]

ILLAH VAN OIJEN (Holandsko)

Illah van Oijen pochádza z Haagu. Študovala všeobecné kultúrne vedy na Vrije Universiteit Amsterdam, fotografiu na Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten v Haagu a na VŠVÚ v Bratislave. Na Slovensko prišla v roku 2005, aby nafotila čerstvého člena EÚ, napokon tu však zostala. V rámci projektu „ľudské krajiny“ vydala dve fotografické knihy s esejami, Bratislava – mesto […]

PETRA FERIANCOVÁ (SR)

Medzinárodne etablovaná a uznávaná súčasná slovenská umelkyňa Petra Feriancová (1977), rodáčka z Bratislavy, vyštudovala výtvarné umenie  na Accademia delle Belle Arti v Ríme. V súčasnosti tvorí v hlavnom slovenskom meste a svoje diela prezentuje v renomovaných galériách. Vo svojej tvorbe programovo pracuje s pamäťou, skúma emocionálne reakcie, reflektuje momenty v čase, ktoré formou sofistikovaného výstupu posúva ďalej, do roviny vnímateľnej subjektom zvonka, mimo jej […]

DAN GRAHAM (USA)

DAN GRAHAM (USA)

Americký kultúrny teoretik, kritik a konceptuálny umelec Dan Graham (1942) patrí k pionierom performance a video-artu. Neskôr sa venoval predovšetkým projektom, navrhnutým pre interakciu vo verejných priestoroch.  Je to osobnosť so širokým umeleckým záberom. K jeho tvorbe neodmysliteľne patria sklo a zrkadlá, štruktúry, fotografie, video, film, performance, design a inštalácie. Svojou prácou skúma súčasné kultúrne systémy, zaoberá sa vzťahmi – verejné […]

JIŘÍ SURŮVKA (ČR)

Jiří Surůvka (1961) je český maliar, performer, totograf, kurátor a vysokoškolský pedagóg. Je spoluzakladateľom performance skupiny „Předkapela Lozinski“, výtvarnej skupiny „Přirození“ a kabaretu „Návrat mistrů zábavy“. Svojou prácou obohatil podobu českého umenia druhej polovice 90 rokov v oblasti performancie i jeho následný vývoj. Na umeleckú scénu vstúpil s jasnou hodnotovou orientáciou a z tohto východiska začal nahlas a zveličene pomenovávať a rozkrývať skutočnosti, ktoré sú […]

JIŘÍ KOVANDA (ČR)

JIŘÍ KOVANDA (ČR)

Jiří Kovanda patrí k najznámejším českým konceptuálnym umelcom súčasnosti. V sedemdesiatych rokoch bez znalosti zahraničného kontextu začal so svojimi akciami vo verejnom priestore za účasti len malej skupiny divákov.  Jeho práca vychádza z jeho osobného vzťahu k umeniu. Tvorí pomerne spontánne na základe nájdených materiálov, v reakciách na konkrétne situácie. Na prelome 80. a 90. rokov […]

TAKEHITO KOGENEZAWA (Japonsko)

Video umelec, performer a výtvarník Takehito Kogenezawa sa narodil v roku 1974 v Tokiu. Tam vyštudoval Musashino Art Univerzity. Získal rad stáží a Pola Art Foundation štipendium japonského ministerstva umenia a kultúry Dezernats a Villa Aurora v Los Angeles. Od roku 1999 žije a pracuje v Berlíne. Ako tvrdí, každé miesto na planéte má svoj vlastný zmysel času. […]

Cyril Blažo (SR)

Postava Cyrila Blaža (1970) je osobitou vizuálnou jednotkou mladej postkonceptuálnej orientácie, ktorá bola „nasadená“ na slovenskej scéne v priebehu minulého desaťročia. Ešte počas štúdií na VŠVU v Bratislave (1988–94) v spolupráci s Borisom Ondreičkom a Stanom Dančiakom ml. vytvorili voľné zoskupenie BLONDIAK, kde si vzájomne prehadzovali horúci zemiak nápadov, gegov a slovných hračiek (výstavy v […]