Českí regionálni umelci vyšli po Nežnej revolúcii zo stredu von

Výstava s názvom Ze středu ven – umění regionů 1985-2010, ktorá na takmer dva mesiace (od 26. februára do 19. apríla) zaplní priestory Kunsthalle/Haly umenia, hľadá odpovede na rad otázok, spojených s procesom decentralizácie českej umeleckej scény a rozvojom nových umeleckých centier. Mapuje vývoj regionálnych umeleckých scén v časovom rozmedzí 1985-2010 vo vybraných mestách České Budějovice, Hradec Králové, Liberec, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Ústí nad Labem a Zlín v dielach 33 umelcov.

03_jmeno Havlik_Art is Money_1992-2002České výtvarné umenie prešlo od roku 1989 výraznou premenou, pričom jedným z rozhodujúcich faktorov jeho vývoja sa stal proces demokratizácie umeleckej produkcie a jeho inštitucionálneho rámca. Decentralizácia spoločenského, kultúrneho a umeleckého života predstavuje jeden z podstatných znakov politického vývoja po rozpade totalitnej moci a do istej miery tiež charakterizuje samú podstatu transformácie posttotalitných sociálnych systémov. Priebežná premena sociálneho statusu umelca (od izolovaného postoja fatálne determinovaného politickou a ideologickou klauzulou i tlakom totalitných profesionálnych organizácií k aktívnej úlohe v rámci otvorenej spoločnosti) sa stala zásadnou hybnou silou rozvoja regionálnych kultúrnych okruhov.

Výstavný projekt Zo stredu von sa zameriava na podhubie, z ktorého tieto scény čerpali pri svojom mnohokrát veľmi dynamickom rozvoji. Približuje predovšetkým situáciu druhej polovice 80. rokov 20. storočia, kedy sa už drobila ostražitosť totalitnej ideológie a aj na vidieku sa postupne etabloval celý rad výrazných tvorivých individualít (predstavitelia olomouckého okruhu Vladimír Havlík, ústeckého Jiří Kubový,  ostravského Eduard Halberštát, plzenského Milan Maur a ďalší).

Projekt sa sústreďuje na neokonceptuálne tendencie, rozvíjané ako pod vplyvom miestneho prostredia, tak v silnom prepojení s medzinárodným kontextom od začiatku nového tisícročia, ktoré sú určujúce pre plzenský a čiastočne pre zlínsky autorský okruh. Zaoberá sa výraznými autorskými individualitami, ktoré svojimi umeleckými, organizačnými či galérijnými aktivitami zásadne ovplyvnili konkrétne lokality (českobudějovický Michal Škoda, liberecký Jan Stolin, atď.).

Výstava predovšetkým dokresľuje plastickú podobu vývoja českého umenia po roku 1989. Zameriava sa na doposiaľ neprebádané vzťahy medzi dominantnými umeleckými centrami (Praha, Brno) a pulzujúcimi regionálnymi scénami a upozorňuje tiež na fakt, že celý rad ich predstaviteľov sa postupne výrazne etabloval v medzinárodnom kontexte (Pavel Mrkus, Jiŕí Surůvka , Michal Škoda a ďalší). Práve v zdieľaní a reflexii inakosti lokálneho vývoja pritom snáď možno postrehnúť často jemné posuny v charaktere súčasného umenia pomaly postupujúcich od manipulačných mechanizmov kultúrnej rigidity k zodpovednosti v slobode súčasnej diverzifikovanej spoločnosti.

05_Pavel Mrkus-Motlitba PW20LW-2001Každé z miest rozpráva svoj príbeh výtvarného umenia, má svoje špecifikum, ktoré sa v tvorbe odráža. „Výstava si všíma kľúčových predstaviteľov týchto lokalít, upozorňuje na ich špecifiká v podobe medzigeneračných nadväzností alebo naopak izolovaných, avšak eruptívnych vystúpení,“ povedal autor výstavy a hlavný kurátor Michal Koleček. Podľa neho boli zámerne vynechané Praha a Brno, teda hlavné umelecké centrá, u ktorých nebola narušená historická kontinuita vývoja moderného umenia.

Touto výstavou chcel porozprávať príbeh českého umenia po roku 1989 a zachytiť i to, čo tomuto vývoju predchádzalo. „Diela sú zoradené chronologicky podľa doby narodenia autorov. Najstarším je Eduard Halberštát. Jeho generácia začala tvoriť už v 60. rokoch minulého storočia a stala sa veľmi inšpiračným zdrojom pre nasledujúcu generáciu, ktorá na výtvarnú scénu vstúpila o dvadsať rokov neskôr. V deväťdesiatych rokoch potom nasledoval boom regionálnych umeleckých okruhov a definitívne sa na českej scéne presadila postmoderna. V regiónoch však mal jej nástup oproti Prahe a Brnu oneskorenie.“

Vystavujúci umelci:

Daniel Balabán, Jana Bernartová, Pavel Forman, René Hábl, Eduard Halberštát, Vladimír Hanuš, Daniel Hanzlík, Vladimír Havlík, Michal Kalhous, Kamera Skura, Zdena Kolečková, Pavel Kopřiva, Jan Krtička, Jiří Kubový, Jiří Lindovský, Petr Lysáček, Vratislav Karel Novák, Zdeněk Macháček, Štěpán Málek, Václav Malina, Milan Maur, Luděk Míšek, Pavel Mrkus, Hana Puchová, Jiří Surůvka, Jan Stolín, Jiří Šigut, Michal Škoda, Zdeněk Šmíd, Michaela Thelenová, Benedikt Tolar,  Robert Vlasák, Eva Výborná.

text: Kveta Podhorská, foto: Tomáš Bachura

Podujatie je spolufinancované z dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Projekt sa koná z finančnej podpory Ministerstva kultúry ČR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.