Grantová výzva 2019 na podporu kultúry v meste

Mesto Košice v zmysle všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácii z rozpočtu mesta Košice vyhlásilo Grantovú výzvu za účelom podpory projektov kultúrnych organizácií, kultúrnych operátorov, individuálnych žiadateľov v programoch: podpora projektov pre organizácie, podpora projektov pre individuálnych žiadateľov a neformálne skupiny a podpora viacročných projektov (3-ročných). Kultúrne organizácie, kultúrni operátori a individuálni žiadatelia môžu predkladať žiadosti v grantovej výzve na podporu rozvoja kultúry pre rok 2019. Uzávierka predkladania žiadostí je stanovená na 5. apríl 2019, rozhodnutia o poskytnutí či neposkytnutí grantov majú byť známe v júni tohto roka.

Mesto Košice podporí kultúrne projekty vo vlastnej grantovej schéme po piaty krát za sebou. Túto grantovú schému vytvorilo ako prvé mesto na Slovensku v roku 2014. Košice sú zároveň jedným z mála bývalých európskych hlavných miest kultúry, ktoré pokračujú aj prostredníctvom vlastného grantového systému v podpore projektov, prispievajúcich k udržateľnosti úspešne naštartovaných procesov z roku 2013. Mesto na rok 2019 vyčlenilo na podporu kultúry prostredníctvom grantovej schémy tak ako vlani 200-tisíc eur.

O grantovej schéme sa diskutovalo aj na stretnutí s predstaviteľmi nezávislej iniciatívy Desatoro pre budúcnosť kultúry v Košiciach. Otvorili najmä otázky väčšej transparentnosti hodnotenia projektov. V budúcnosti by mali byť hodnotitelia jednotlivých žiadostí aj z iných častí Slovenska, nielen z Košíc, aby sa zabezpečila väčšia objektívnosť pri výbere projektov, ktoré mesto podporí.

Novinkou bude, že mesto zverejní zoznam hodnotiteľov spolu s rozhodnutím grantovej komisie o poskytnutí, resp. neposkytnutí grantu. Zároveň chce vyjsť v ústrety žiadateľom aj tým, že zverejní bodové hodnotenie všetkých projektov, ktoré požiadajú o podporu.

Hlavným cieľom výzvy je udržať a rozvíjať potenciál kultúrnych a kreatívnych odvetví na území mesta Košice. Výzva má napomôcť pri realizácií projektov, kultúrnych podujatí, rozvoji a tvorbe partnerstiev kultúrnych organizácií, ako aj pri prezentácii tvorby, spolupráci a mobility individuálnych žiadateľov.

Osobitným cieľom výzvy je podpora projektov, ktorých realizácia je naviazaná na novú kultúrnu infraštruktúru v meste, vzniknutú v rámci projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013. Jedným z kľúčových cieľov grantovej výzvy pre rok 2019 je podpora aktivít súvisiacich s členstvom mesta Košice v sieti Unesco Creative Cities v oblasti Media Art. Preto osobitný dôraz bude kladený na využitie digitálnych technológií a prepojenia umenia, kultúry a filmu s IT a vedou.

Zámerom výzvy je tiež napĺňanie kľúčových tém kultúrnej stratégie, a to pomocou podpory a zapojenia nezávislých kultúrnych operátorov do procesu implementácie mestskej kultúrnej stratégie prostredníctvom ich vlastných individuálnych aktivít. Šesť kľúčových tém, ktoré by mal projekt v žiadosti reflektovať:

  • Práca v partnerstve – vytváranie silných partnerstiev medzi kultúrnymi operátormi na získanie vyššej hodnoty zdrojov, podpora synergických efektov pri tvorbe nových projektov a nových spoluprác na domácej i zahraničnej úrovni.
  • Špičková úroveň – podpora a snaha o najvyššiu kvalitu a umeleckú úroveň vo všetkých kultúrnych oblastiach.
  • Búranie bariér – budovanie dôvery a spolupráca medzi verejným, mimovládnym a komerčným sektorom kultúry, medzi umelcami a organizáciami, medzi mestskými kultúrnymi, obchodnými, turistickými a vzdelávacími sektormi a medzi občanmi a poskytovateľmi kultúry tak , aby mohli všetci spolupracovať a stať sa súčasťou procesu.
  • Vzdelávanie – získavanie nových zručností a kvalifikácie pre tvorbu, rozvoj a riadenie kultúrnych a umeleckých projektov.
  • Trvalo udržateľný rozvoj a ekonomika – zvýšenie stability a efektivity organizácií a inštitúcií tak, aby boli dlhodobo udržateľné a životaschopné.
  • Komunikácia a hodnotenie – efektívnejšia komunikácia v oblasti celkovej kultúrnej ponuky mesta, vyzdvihnutie mesta ako kultúrnej a turistickej destinácie, rovnako ako obchodného centra.

Projekty sa budú posudzovať na základe zámeru v jednej alebo viacerých oblastiach: divadlo, tanec, klasická hudba, súčasná/populárna hudba, vizuálne, mediálne umenie, fotografia, literatúra a vydavateľská činnosť, kultúrne dedičstvo, architektúra a dizajn, komunitné umenie, film a kino.

Administrátorom mestskej grantovej schémy na podporu rozvoja kultúry v Košiciach je príspevková organizácia K13 – Košické kultúrne centrá. Výzva je zverejnená na internetových stránkach www.kosice.sk a www.k13.sk so všetkými podmienkami, ktoré musia žiadatelia splniť, aby sa mohli o finančnú podporu mesta úspešne uchádzať.

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.