Grantová výzva 2019

Mesto Košice v zmysle VZN č. 190 vyhlasuje výzvu za účelom podpory projektov kultúrnych organizácií, kultúrnych operátorov, individuálnych žiadateľov.