Grantová výzva na podporu kultúrnych projektov

Mesto Košice prostredníctvom svojej príspevkovej organizácie K13 – Košické kultúrne centrá v zmysle VZN č.76 vyhlasuje grantovú výzvu za účelom podpory projektov kultúrnych organizácií, kultúrnych operátorov a individuálnych žiadateľov v programoch:

podpora projektov pre organizácie

podpora projektov pre individuálnych žiadateľov a neformálne skupiny.

DSC_1077Hlavným cieľom výzvy je udržať a napomôcť rozvíjať potenciál kultúrnych a kreatívnych odvetví na území mesta Košice. Výzva má napomôcť pri realizácií projektov, kultúrnych podujatí, rozvoji a tvorbe partnerstiev kultúrnych organizácií, ako aj pri prezentácii tvorby, spolupráci a mobility individuálnych žiadateľov.

Osobitným cieľom výzvy je podpora projektov, ktorých realizácia je naviazaná na novú kultúrnu infraštruktúru v meste, vzniknutú v rámci projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013.

Cieľom výzvy je tiež napĺňanie kľúčových tém kultúrnej stratégie, a to pomocou podpory a zapojenia nezávislých kultúrnych operátorov do procesu implementácie mestskej kultúrnej stratégie prostredníctvom ich vlastných individuálnych aktivít.

Šesť kľúčových tém, ktoré by mal projekt v žiadosti reflektovať:

 1. Práca v partnerstve
  Vytváranie silných partnerstiev medzi kultúrnymi operátormi na získanie vyššej hodnoty zdrojov, podpora synergických efektov pri tvorbe nových projektov a nových spoluprác na domácej i zahraničnej úrovni.
 2. Špičková úroveň
  Podpora a snaha o najvyššiu kvalitu a umeleckú úroveň vo všetkých kultúrnych oblastiach. Posilnenie medzinárodného renomé a získavanie nových umelcov a kultúrnych pracovníkov do mesta, a to nielen na krátkodobú spoluprácu. Podpora prezentácie lokálnej produkcie v zahraničí, podpora internacionalizácie a exportu kultúrnej produkcie a produktov do zahraničia.
 3. Búranie bariér
  Budovanie dôvery a spolupráca medzi verejným, mimovládnym a komerčným sektorom kultúry, medzi umelcami a organizáciami, medzi mestskými kultúrnymi, obchodnými, turistickými a vzdelávacími sektormi a medzi občanmi a poskytovateľmi kultúry tak, aby mohli všetci spolupracovať a stať sa súčasťou procesu. Spolupráca medzi nezávislými kultúrnymi operátormi a oficiálnymi kultúrnymi inštitúciami v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu alebo samosprávy.
 4. Vzdelávanie a učenie sa
  Umiestnenie kultúrneho vzdelávania do centra pochopenia udržateľnosti projektov. Získavanie nových zručností a kvalifikácie pre tvorbu, rozvoj a riadenie kultúrnych a umeleckých projektov. Inšpirovanie, výchova a rozvoj publika a aktivít, ktoré slúžia ako inšpirácia pre nadchádzajúce generácie. Dôraz je tiež kladený na transfer vedomostí a zručností v rámci jednotlivých sektorov, ako aj na medzisektorovú spoluprácu v rámci vzdelávania.
 5. Trvalo udržateľný rozvoj a ekonomika
  Zvýšenie stability a efektivity organizácií a inštitúcií tak, aby boli dlhodobo udržateľné a životaschopné. Podpora kvalifikovaných, motivovaných a produktívnych pracovných síl, zabezpečenie dobrého riadenia všetkých kultúrnych aktivít a investícií do zvýšenej sebestačnosti a nezávislosti. Rozvoj kultúrnej ekonomiky mesta, vytváranie nových pracovných miest a pracovných príležitostí.
 6. Komunikácia a hodnotenie
  Efektívnejšia komunikácia v oblasti celkovej kultúrnej ponuky mesta, vyzdvihnutie mesta ako kultúrnej a turistickej destinácie, rovnako ako obchodného centra. Prijatie kontinuálneho a citlivého prístupu k hodnoteniu efektivity investícií do kultúrnych aktivít.

Mesto Košice identifikovalo potrebu podpory vo viacerých oblastiach. Pre účely tejto výzvy sa projekty budú posudzovať na základe zámeru v jednej alebo viacerých oblastiach:

– divadlo
· tanec
· klasická hudba
· súčasná/populárna hudba
· vizuálne, mediálne umenie, fotografia
· literatúra a vydavateľská činnosť
· kultúrne dedičstvo
· architektúra a dizajn
· komunitné umenie
· film a kino

Formulár žiadosti je potrebné vyplniť a doručiť na adresu organizácie K13 – Košické kultúrne centrá, Kukučínova 2, 040 01 Košice aj s príslušnými prílohami.

Termín uzávierky predkladania žiadostí je 18. február 2016.  

Všetky ďalšie potrebné informácie a formuláre nájdete v sekcii Grantová schéma.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.