Centrá

Amfiteáter

 

Košičanov privítal v roku 2013 nový AMFIK, upravený, čistý s upraveným vstupom, javiskom a komunikáciami, zakrytým orchestriskom a javiskom s mobilnou hliníkovou strešnou konštrukciou. Starý, ale modernejší a krajší, ale plný krásnych spomienok. Rekonštrukcia v rámci investičných projektov EHMK sa začala v lete 2012 a skončila sa v máji 2013. Od 1.1.2014  dostala Amfiteáter do správy novovzniknutá príspevková organizácia K13 – Košické kultúrne centrá.

Kasárne/Kulturpark

 

Kasárne/Kulturpark boli najväčším z ôsmich investičných projektov Košíc ako Európskeho hlavného mesta kultúry 2013. Architektonicky a historicky zaujímavé, ale donedávna chátrajúce budovy a priestranstvá, slúžia už dnes na kultúrne účely. Z armádneho priestoru vznikla kreatívna mestská štvrť plná života. Nový kultúrny stánok v Košiciach ponúka príležitosti na stretávanie sa, kreatívnu tvorbu a prezentáciu rôznych žánrov moderného umenia.

Hala umenia

 

Stará krytá plaváreň je považovaná za jednu z architektonicky najhodnotnejších budov, vybudovaných na prelome 50. a 60. rokov minulého storočia v Košiciach. Bola postavená v rokoch 1957 – 1962 podľa projektov košického architekta Ladislava Greča. Po zrušení Mlynského náhonu a prestavbe koryta na štvorprúdovú komunikáciu došlo totiž k poklesu spodnej vody a následne k statickým poruchám na budove. Po jej prestavbe na Kunsthalle/Halu umenia začala novú etapu existencie. So slávnou minulosťou ju stále spája jedinečná architektúra, s budúcnosťou moderný spôsob využitia.

Výmenníky/SPOTs

 

Spoty sú originálnym košickým projektom. Košice ako prvé mesto z doterajších európskych hlavných miest kultúry, prišlo s myšlienkou využiť už nefunkčné a chátrajúce sídliskové objekty a zmeniť ich na multifunkčný kultúrny priestor. To, že bol tento nápad dobrý, potvrdzujú obyvatelia sídlisk, ktorí  ich využívajú. Ako veľké pozitívum ich vníma aj zahraničie. Hlavným zámerom projektu SPOTs je šírenie kultúry do okrajových častí mesta, revitalizácia sídlisk a zapojenie obyvateľov do umeleckých a kultúrnych podujatí nielen počas roka 2013, ale i po ňom. Zostávajú žiť ďalej. Každý z výmenníkov je zameraný na špecifickú oblasť.

Viac informácií o podujatiach nájdete na webovej stránke http://www.vymenniky.sk