Amfiteáter

Amfiteáter v Košiciach bol postavený na mieste niekdajšieho cintorína. Na tú dobu veľkorysý projekt spĺňal v tom čase všetky moderné atribúty kultúrneho stánku. Otvorený priestor bol pravidelne navštevovaný a známy v celom regióne. Bol jedinečným kultúrnym zariadením, dominantou s regionálnym významom. Premietali sa tam filmy na preslávenom Filmovom festivale pracujúcich, kedy praskal vo švíkoch, organizovali sa kultúrne podujatia, koncerty a folklórne festivaly. Súčasne bol miestom stretávania sa mládeže.

Zo zdrojov Archívu mesta Košice sa dozvedáme, že umiestnenie košického amfiteátra sa navrhlo v roku 1954 na východnom svahu kopca na Kalvárii. V tejto súvislosti bolo nutné vytvoriť aj cestný obchvat, a tak vznikol objazd a Festivalové námestie. Stavebné práce sa začali v roku 1955 a samotná výstavba v rámci akcie Z sa spustila svojpomocne o rok neskôr.  Amfiteáter stavali študenti 20 stredných odborných škôl a 17 stavebných podnikov v meste. Prvá etapa bola dokončená v roku 1959.  V roku 1966 bol daný do užívania Parku kultúry a oddychu.

Projekt Ing. arch. Jána Gabrínyho a Ing. arch. Viktora Malinovského bol veľkolepý v tom, že svojou kapacitou 20 000 sedadiel, bol jeden z najväčších v bývalom Československu, ale aj rozmermi premietacieho plátna 36 x 15 metrov bol takisto najväčším prírodným kinom pod holým nebom. Počas premietania takých trhákov, ako bol napríklad „Motýľ“, sa jeho kapacita dokázala „zázračne“ zväčšiť o cezplotových návštevníkov a známych a kamarátov usporiadateľov. Podľa neoverených zdrojov sa vraj kapacita neraz dokázala zdvihnúť i na 23-tisíc návštevníkov. Sedelo sa na schodoch i kade-tade po tráve. A práve tieto miesta mali nezameniteľnú atmosféru. Návštevnosť hlavne na filmových festivaloch bola vždy najvyššia a neprekonaná v republike.

Prvé letné premietanie sa uskutočnilo v roku 1965. V sobotu, 19. júna, bola premiéra oskarového filmu, nakrúteného v meste Sabinov, Obchod na korze, v hlavnej úlohe s Jozefom Krónerom. Šestnásty Filmový festival pracujúcich sa takto presunul z mestských kín do nového amfiteátra s návštevnosťou 20 000 divákov a neskutočnou atmosférou. V 70. rokoch sa postavila aj budova za plátnom.

Po Nežnej revolúcii v roku 1989 sa aktivity v amfiteátri obmedzili na niekoľko masových akcií za rok (koncerty vážnej hudby, folklór). Do obnovy vybavenia a technológií sa neinvestovalo a amfiteáter postupne chátral. Naplniť ho vedeli už len Sylvia Kristel vo filme „Emanuella“ a v roku 1998 famózny Luciano Pavarotti. Absentovalo v ňom bezbariérové riešenie vstupu a toalety pre imobilných návštevníkov. Neexistoval riadený vstup pre divákov. Negatívom bolo sprístupnenie len počas niekoľkých podujatí, pričom jeho plocha a rozloha ho predurčujú k aktívnemu tráveniu voľného času obyvateľov mesta i turistov.

Technickým zhodnotením amfiteátra ako štruktúry, slúžiacej pre účely Európskeho hlavného mesta kultúry 2013, sa vytvorili nové a kvalitnejšie služby v oblasti kultúry, umenia a filmového segmentu. Obnovou objektu sa odstránili najzávažnejšie technické, bezpečnostné a estetické nedostatky. Projekt riešil najmä opravu dreveného pódia a jeho zastrešenie, bezbariérový vstup a výstup. Došlo k úprave priestorov pre účinkujúcich a modernizácii toaliet. Vymenené boli aj lavičky. Súčasťou projektu bola tiež obnova technického vybavenia na premietanie, ozvučenie a osvetlenie amfiteátra.

Poslednýkrát sa pred rekonštrukciou v legendárnom košickom „amfiku“ premietalo zhruba pred 25 rokmi. Vtedy v premietacej kabíne stál premietač  Ján Vojtek. Jeho žezlo prevzal syn Ivan. Vďaka novému digitálnemu premietaciemu zariadeniu si diváci teraz filmy pozreli už v tej najvyššej kvalite na premietacej ploche, ktorú ponúka iba košický Amfiteáter. Aj v súčasnosti, kedy je jeho kapacita  5 306 miest na sedenie, stále patrí medzi najväčšie na Slovensku.

Košičanov privítal v roku 2013 nový AMFIK, upravený, čistý s upraveným vstupom, javiskom a komunikáciami, zakrytým orchestriskom a javiskom s mobilnou hliníkovou strešnou konštrukciou. Starý, ale modernejší a krajší, ale plný krásnych spomienok. Celková čiastka financií, ktorá bola preinvestovaná na rekonštrukciu predstavuje takmer 1 milión eur. Projekt bol financovaný z prostriedkov vyčlenených na projekty EHMK 2013. Do obľúbenej dominanty na Severe sa vrátil život v podobe premietania filmov „Amfik uvádza“ či „Košického hokejového mestečka“.

V prvej fáze, kedy sa začala plánovať rekonštrukcia chátrajúceho amfiteátra ako jedného z investičných projektov EHMK 2013, boli veľkorysé predstavy o tom,  ako by mal vyzerať. Víťazný projekt, ktorý riešil aj jeho celkové zastrešenie, bol však absolútne nereálny. Stálo by to okolo 30 miliónov eur. Ambiciózny návrh mesto okresalo tak, aby bol vyhovujúci pre organizovanie masových podujatí. Najväčšiu slávu zažil v šesťdesiatych rokoch, keď na premiéru filmu „Vtedy na západe“ prišlo až 24-tisíc návštevníkov. Tento rekord neprekonali ani majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji na Slovensku, kedy tu bola vytvorená fun zóna. V priemere chodilo zápasy sledovať a fandiť hokejistom okolo 8-tisíc ľudí. Až 12-tisíc fanúšikov naposledy zavítalo do Amfiteátra v máji minulého roka, aby sledovalo finálový hokejový zápas Slovensko – Rusko.

Miestny úrad MČ Sever sa do budovy za premietacím plátnom nasťahoval v roku 1995 a mal v správe celý areál. Spravoval ho až do leta 2012. Rekonštrukcia v rámci investičných projektov EHMK sa začala v lete 2012 a skončila sa v máji 2013.  Od 1.1.2014  dostala Amfiteáter do správy novovzniknutá príspevková organizácia K13 – Košické kultúrne centrá.