Podmanená existencia zo srbskej umeleckej scény súčasného umenia

Srbskí umelci, ktorí prekračujú hranice rôznych disciplín, formátov a priestoru sa v Košiciach predstavia na výstave pod názvom Podmanená existencia s podtitulom Umelecká scéna srbského súčasného umenia od 2. decembra v Kunsthalle/Hale umenia. Sú to nomádi v nepretržitom pohybe – buď skutočnom alebo virtuálnom. Stali sa bádateľmi, objavujúcimi iné kultúry, do ktorých prenikli, zaznamenali a spracovali odpozorované a následne svoju skúsenosť zreprodukovali. Sú nositeľmi nového poznania, myšlienok a konceptov, ktoré prenášajú do nového geopolitického prostredia. Ich tvorbu si budú môcť návštevníci pozrieť do 31. januára budúceho roka.

SrbiCestovanie sa v súčasnosti stalo predpokladom spoločenského, ekonomického a kultúrneho rozvoja a v umení takmer samostatným médiom, ktoré pracuje s témami ako migrácia, vysťahovalectvo, komunikácia a tlmočenie, zaznamenávanie zápiskov, exotizácia udalostí, mapovanie terénu, umelecký aktivizmus v krajinách, kde sa takáto potreba vyskytla. Umelci čoraz častejšie cestujú na druhú stranu planéty, kde nachádzajú  podklady pre svoju umeleckú tvorbu (video záznamy, fotografie, komerčné produkty, dokumentáciu, osobné príbehy miestnych ľudí), pričom dôraz kladú na subjektívne vnímanie odpozorovaného.

Vďaka kontaktom medzi umelcami z Čínskej republiky Taiwanu a Srbska sa zrodil projekt Cargo East, ktorý je nielen ojedinelý, ale zároveň nastoľuje niekoľko otázok, týkajúcich sa podobnosti a odlišnosti týchto geograficky vzdialených regiónov. Nadviazaný dialóg medzi dvoma umeleckými svetmi, ležiacimi vo východnej časti kontinentov Ázie a Európy, slúžil ako východisko pre spoločný koncept a zároveň bol podnetom pre analýzu dôležitosti geografického umiestnenia a jeho vplyvu na rozvoj súčasnej umeleckej tvorby.

Popri geografickej vzdialenosti majú Čínska republika Taiwan, ako aj Srbsko spoločnú minulosť v podobe komunizmu, rozchodu s jeho ideálmi a hodnotami, snahy urýchliť proces demokratizácie spoločnosti, ako aj otvorenia sa post liberálnemu trhu. Priemyselný, technický, technologický a ekonomický rozvoj na Taiwane, po ktorom nasledoval prudký rozvoj súčasného umenia a médií, v Srbsku absentoval.  Výstavba a rozvoj existujúcich kultúrnych inštitúcií, zameraných na výskum, prezentáciu a zachovanie súčasného umenia, ako aj stimulovanie prenikania umenia do verejného priestoru (stanice, ulice, námestia, verejné budovy, atď.), to všetko ešte stále čaká na adekvátnu finančnú podporu zo strany krajiny, ktorá túto oblasť vo svojej politike nepovažuje za svoju prioritu.

Prekračovanie hraníc predstavuje pre mnohých umelcov a kurátorov výzvu, pretože sú nútení samostatne, z vlastnej iniciatívy nadviazať spoluprácu a komunikáciu na európskej a svetovej umeleckej scéne a zároveň rozširovať svoje pole pôsobnosti v oblasti výskumu, metód a umeleckého jazyka prostredníctvom vzájomných vzťahov. Vyhľadávanie spolupráce za hranicami, hľadanie rovnako zmýšľajúcich jednotlivcov alebo nadšencov, pre ktorých je spolupráca s inštitúciami, asociáciami a umelcami zo Srbska prínosom,  rozširuje horizonty poznania a umožňuje stret inakosti: socialistické – demokratické pozadie, kolektív – jednotlivec, východ – západ, východ – stred Európy alebo možno Balkán, exotika.

Medzi účastníkov výstavy Podmanená existencia: Srbská súčasná umelecká scéna, ktorí sa podieľali na príprave prezentácie pre Národné taiwanské múzeum výtvarného umenia v Taichungu, patria Igor Antić, Breda Beban, Goran Despotovski, diStruktura, Dragan Ilić, Jelena Jureša, Stevan Kojić, MP_art, Muzej detinjstva, Andrea Palašti, Vesna Perunović, Nataša Teofilović, Zoran Todorović, Miloš Tomić a Selman Trtovac. Sú to autori, ktorí sa v ostatnom čase zviditeľnili na národnej a medzinárodnej umeleckej scéne. Vybraní umelci, ako aj umelecké skupiny prostredníctvom súčasných médií skúmajú rôzne kontexty svojho spoločenského prostredia, predovšetkým témy, vychádzajúce z osobného postoja voči sociopolitickej premene, migrácii, exilu, globalizácii, otázku vlastnej identity, každodenné bytie a vzťah k modernej ekonomike, kapitálu a technológiám.

Koncept Podmanenej existencie využíva rôzne umelecké prístupy, ktoré skúmajú vzťahy medzi súčasnou umeleckou tvorbou a vedeckým, technologickým, prirodzeným, spoločenským a osobným prostredím.  Pri tvorbe vybraných umeleckých diel boli použité rôzne médiá, ako sú maľba, digitálna grafika, inštalácie, video inštalácie, predstavenia, akcie, krátke filmy, video, fotografia, animácie a digitálne médiá. Vystavované diela majú tendenciu prekračovať hranice použitého média prostredníctvom skúmania vzájomných vzťahov medzi umením a aktivitami iných vedných a spoločenských odborov.  Charakterizuje ich eliminácia hraníc a snaha po asimilácii fenoménov z iných tradičných i menej tradičných neumeleckých vedných odborov ako je sociológia, filozofia, psychológia, veda, technológie, no rovnako aj iných umeleckých odborov ako je hudba, film a tanec. Koncept bol postavený tak, aby rúcal tradičný model výberu národnej výstavy, čím vytvára priestor pre rozpoznanie niekoľkých identít a fenoménov, ktoré prekračujú hranice stereotypných prezentácií miestnej umeleckej scény.

Vernisáž výstavy sa uskutoční 2. decembra o 18:00 hod.

Podujatie je spolufinancované z dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.