Priestor pre spojenie kreativity, technológií, umenia, vedy a IT

Ako veda a nové technológie vstupujú do našich životov a aké sú jej najnovšie trendy, čo prináša spojenie vedy a umenia prinášali počas uplynulých rokov festivaly Art & Tech Days, ktoré organizovala nezisková organizácie Creative Industry Košice ako jedno z profilových podujatí projektu Košice – UNESCO Kreatívne mesto mediálneho umenia. Kasárne/Kulturpark sa stali miestom aj pre unikátne medzinárodné technologické podujatie SlovakiaTech Forum – Expo. Odborná konferencia a prezentačný veľtrh firiem otvorili priestor pre stretnutie slovenských a zahraničných lídrov v inováciách z oblasti vedy, výskumu, inovácií, priemyselných technológií, dopravy a logistiky, energetiky a životného prostredia. Konfrontáciu toho, čo vzniklo v oblasti zvukového a experimentálneho umenia a umenia vôbec priniesli festivaly Sound City Days. My si teraz pripomenieme, čo tieto významné medzinárodné podujatia priniesli.
ART & TECH DAYS

Festival Art & Tech Days 2016 na tému Creativity – Technology – Art spojil  kreativitu, technológiu, umenie, vedu a IT. Počas štyroch dní priniesol témy o tom, ako rozvíjať svoje nápady pri kreatívnom podnikaní, ako funguje 3D tlač, aké sú jej najnovšie trendy, čo prináša spojenie vedy a umenia či aké dôležité sú dáta a ako s nimi tvorivo narábať. Jednou z nosných udalostí bola **ART & SCIENCE CONFERENCE**, ktorá poukázala na netradičné prístupy vedcov, umelcov a tvorbu kreatívnych skupín a tímov, ktorí okrem inovatívnych konceptov a stratégií vytvárajú aj produkty globálneho významu. Prednášali členovia European Digital Art & Science Network a Ars Electronica – Martin Honzik, Alex Guevara, Ljilljana Ilić, Ján Michlík, Rišo Kitta, Michal Murín, Michal Hladký a Jurij Krpan. Druhá časť konferencie DiDM (Data in destination management) bola o kreatívnom využití rozsiahlych datasetov.

Súčasťou programu bol aj workshop Vectary Bootcamp – ACE Creative zameraný na 3D modelovanie a tlač. Záujemcovia sa mohli zúčastniť aj podujatia Creative Trade Mission v rámci projektu EXCITE – Erasmus pre mladých podnikateľov. Víkend bol venovaný Hackathonu – maratónu v programovaní s témou Hack Your City v priestoroch Technickej univerzity.

Jedno z profilových podujatí projektu Košice – UNESCO Kreatívne mesto mediálneho umenia Art & Tech Days priblížilo v roku 2017 inovačný potenciál kreativity a digitálnych technológií v rôznych oblastiach života prostredníctvom umeleckých eventov, workshopov, networkingových aktivít a konferencie. Jeho témou bol Dizajn netradičných riešení. Digitálnu kultúru, akú žijeme dnes, je ťažké predstaviť si pár rokov dozadu. Vyspelé technológie sa dnes týkajú takmer každého aspektu nášho života. Ich vzrastajúca komplexnosť a rýchlosť ich vývoja so sebou prinášajú eufóriu, no aj úzkosť. Sú výzvou pre tradičné inštitúcie a ovplyvňujú spôsob, akým fungujeme, ako sa správame, myslíme či navzájom komunikujeme.

Hlavné otázky digitálnej kultúry sa sústreďujú na vzťah medzi ľuďmi a technológiami. Festival bol určený pre každého, kto chce stáť v popredí vývoja a kráčať s dobou, ktorej budúcnosť spočíva aj v spojení umenia a technológií. Medzinárodná konferencia sa zaoberala témami umenia, technológií a dizajnu. Priniesla informácie od desiatich spíkrov o aktuálnom trende riadenia inovatívnych procesov, ako sa dajú digitálne nástroje použiť na posúvanie hraníc umenia a jeho prezentáciu a ako obsah ovplyvňuje formu médií. Odborné informácie získali účastníci na technickom meet-upe The Cloud Orchestra, ktorý pripravili spoločnosti T-Systems a CISCO a na konferencii DiDM2017 – Dáta v destinačnom manažmente.

Košický festival mediálneho umenia, technológií a digitálnej kultúry Art & Tech Days 2018 sa sústredil na to, ako umelá inteligencia ovplyvňuje naše myslenie, každodenný život a aké dôsledky bude mať na spoločnosť, kreativitu a biznis a či jedného dňa nahradia počítače ľudskú tvorivosť. Festival každoročne predstavuje top projekty a myšlienky, ukazuje ako digitalizácia a technológie ovplyvňujú umeleckú tvorbu a naopak, ako môžu umelci inšpirovať technologický vývoj a inovácie. Hlavnou témou konferencie bola Umelá inteligencia – revolúcia – revolúcia dneška. V súčasnosti inteligentné systémy dokážu rozpoznať tváre a miesta, porozumieť reči, písať články, tvoriť hudbu, obrazy či písať básne. Umelá inteligencia (AI) nemusí nevyhnutne nahrádzať umelcov, ale ľudská kreativita sa aj vďaka technológiám môže posunúť na vyššiu úroveň a novinky vo vývoji budú nevyhnutne ovplyvňovať kultúru, vzdelávanie a biznis.

Svoje názory a postrehy na tému AI prezentovali odborníci z rôznych oblastí. Martin Jan Stránský (CZ) sa špecializuje na neurofyziologickú funkciu mozgu a skúma vplyvy technológií naň. Uri Aviv (IL) prednášal o úlohe AI v médiách, kultúre a spoločnosti. Gene Kogan (USA) hovoril o použití AI v kreatíve a priniesol aj svetovo preslávený workshop Machine Learning pre umelcov. Merav Oren (IL) prednášala o tom, ako AI a machine learning ovplyvňujú start-upy, biznisy a ich riešenia. Peter Matúš (SK) priniesol informácie o tom, ako umelá inteligencia mení finančný sektor. Filip Ruisl (SK/HU) predstavil VR/AI inštaláciu Training 2038. Karol Piekarski (PL) hovoril o tom, ako sa dnes už ani humanisti neboja zašpiniť si ruky kódom. Matúš Kirchmayer (SK) porozprával o svojich skúsenostiach z oblasti gamingu a tech inovácií. Adi Zamir (IL) sa podelila o svoje skúsenosti na príklade vlastného start-upu Pink Of View – prvého personalizovaného prediktívneho indikátora v oblasti rizika rakoviny prsníka, ktorý je riadený AI a machine learning. Obsiahly program festivalu ponúkol vyše dvadsať podujatí: praktické workshopy, výstavy, inštalácie, Game Days a umelecké eventy.

Štvrtý ročník festivalu mediálneho umenia, technológií a digitálnej kultúry Art & Tech Days 2019 na tému Jazyk a komunikácia ukázal, ako vyzerá spojenie svetov umenia a technológií. Šesťdňové podujatie pod gesciou neziskovej organizácie Creative Industry Košice sa konalo v Kunsthalle/Hale umenia a Kasárňach/Kulturparku. Pozornosť festivalu a najmä ústrednej konferencie bola upriamená na tému jazyka, ktorý je základom interakcie medzi ľuďmi a komunikácie a hľadaniu odpovede na otázku, čo sa stane, keď do rovnice pridáme roboty, umelú inteligenciu či softvér. Práve to skúmali jednotliví spíkri a umelci v rámci svojich produkcií a inštalácií. Komunikácia nie je len o slovách, ale aj o interakcii medzi človekom a softvérom, emóciou a kódom, ľudským telom a technológiou, virtuálnou realitou a fyzickým svetom.

Dôležitou súčasťou festivalu boli praktické workshopy. Deti sa mohli zúčastniť populárneho Zvukodromu s Ferom Királyom, na ktorom sa na chvíľu stali skladateľmi a dirigentmi digitálneho orchestra. Návštevníci si mohli vyskúšať interaktívne inštalácie a pozrieť kolektívnu výstavu umelcov z krajín Vyšehradskej štvorky New Translation. Výnimočnými udalosťami boli  hosťovania dánskeho dua Silicium s vizuálnym koncertom PRIMORDIAL a portugalských umelcov Né Barros a Joaa Martinha Mouru s produkciou CO:LATERAL. Súčasťou festivalu boli Game Days Košice, venované herným vývojárom a festival DAAVS z produkcie košického kolektívu VUNU. Performance umelca Jakuba Ra – Prenatal a večer Urbsounds v Kunsthalle/Hale umenia boli skvelým príkladom, ako ozvláštniť týždňové umelecko-technologické podujatie v meste.

Piaty ročník festivalu sa mal niesť v duchu témy Human Responsibility – ultimátnej zodpovednosti človeka za vplyv, využitie a rozvoj technológií a ich dopad na prostredie a ľudstvo. Jeho termín sa vzhľadom na nepriaznivú pandemickú situáciu presunul na november 2021.

SLOVAKIATECH FORUM – EXPO

Centrom pre druhý ročník unikátneho medzinárodného technologického podujatia SlovakiaTech Forum – Expo 2019 sa stali Kasárne/Kulturpark. Odborná konferencia a prezentačný veľtrh firiem otvorili priestor pre stretnutie slovenských a zahraničných odborníkov z oblasti vedy, výskumu, inovácií, priemyselných technológií, dopravy a logistiky, energetiky a životného prostredia. Konferencia bola určená pre odbornú verejnosť, zástupcov technologických a inovatívnych firiem, verejnej správy, univerzít, vysokých škôl, vedy a výskumu. Išlo o jedinečnú možnosť prezentácie vedeckého a inovačného potenciálu slovenských technologických firiem.

Počas troch dní sa na troch pódiách vystriedalo vyše sto domácich a zahraničných spíkrov. Podujatie SlovakiaTech Forum – Expo ponúklo tri tematické okruhy: SMART Stage – odborné panelové diskusie zamerané na oblasti Smart Industry, Smart Supply, Smart Energy a Smart Career, TECH Stage – prezentácie najnovších technologických inovácií firiem v oblasti FinTechu, GreenTechu, HealthTechu, TelcoTechu, LogisticTechu, InnoFundingu (informačný, telekomunikačný, finančný, dopravný, potravinársky segment…) a STORY Stage – prezentácia inovatívnych slovenských firiem, women in tech, prezentácie študentov a škôl…

Na konferencii sa hľadali odpovede aj na otázky: 5G je za dverami, čo nám prinesie (a čo zoberie), ako dáta revolučne menia spôsob riadenia odpadu, Smart Industry II. – aká je úroveň automatizácie v slovenskom priemysle. Okrem iných významných odborníkov svojou prednáškou zaujal aj Kórejčan Dennis Hong, profesor Kalifornskej univerzity v Los Angeles, ktorý je zakladateľom Robotics and Mechanism Laboratory. Ponúkol pohľad do „kuchyne“ humanoidných robotov.

Vlaňajší ročník sa kvôli pandémii neuskutočnil a nový termín je naplánovaný na október 2021.

SOUND CITY DAYS

Po prvý raz sa Košice rozozvučali inštaláciami  svetoznámych majstrov zvuku z Japonska či Holandska počas festivalu Sound City Days ešte v roku 2012. Prehliadku otvoril Japonec Tomomi Adachi. Na zvuky mesta sa špecializuje Nemka Christina Kubisch, ktorá špeciálnymi prístrojmi nahráva bankomaty, poplašné zariadenia či elektrické rozvodne. Súkromnú skúsenosť so sound artom v uliciach mesta ponúkol rakúsky umelec Bernhard Gál. Upravil šesť telefónnych búdok na Hlavnej ulici. V každej zneli odlišné zvuky premiešané s aforizmami Roberta Gála. O tom, že aj v hluku počuť čisté tóny presvedčila sklenená inštalácia Britky Dawn Scarfe. Cez slúchadlá Christina Kubischa dostali záujemcovia možnosť počas prechádzky mestom zachytiť elektromagnetické polia vecí premenené na zvuk.

Sound art ako jeden z významných umeleckých smerov 20. storočia si vďaka projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 našiel cestu aj do metropoly východného Slovenska. V roku 2014 medzinárodný festival zvukového umenia Sound City Days premenil Košice na mesto zvukov v Kunsthalle/Hale umenia, Kasárňach/Kulturparku a na Hlavnej ulici pri Dolnej bráne už po druhý raz. Počas štvordňovej prezentácie mohli návštevníci vnímať diela významných umeleckých reprezentantov a nechať sa unášať novými foneticko-vizuálnymi zážitkami. Soundartové diela sa pohybujú na okraji nevedomých fonetických skúseností sveta, ktorý je ovládaný vizuálnym vnemom. Nie sú ani hudbou, ani hlukom, ani rečou alebo nejakým zvukom nájdeným v prírode. Veľakrát zahŕňajú, kombinujú a transformujú prvky všetkých z nich. Sound art vytvára zvuk v priestore a čase, reaguje na prostredie, pretvára ho a mení naše predstavy o hudbe, hluku i časopriestore.

Program sa začal v Kunsthalle/Hale umenia audiovizuálnou performance rakúskych hostí Sound:frame, po ktorej nasledovali koncerty a performance amerického umelca Benoita Maubreyho. Počas festivalu sa návštevníci mohli zoznámiť s tvorbou nemeckej umelkyne Denise Ritter, rakúskeho zoskupenia Alien Productions, anglického hudobníka Rogera Ena, českého umelca Pavla Korbičku a z domácej scény Fera Királya a Jakuba Pišeka. V rámci sprievodného programu sa konali koncerty renomovanej talianskej harfistky Floraledy Sacchi, Rogera Ena, vynikajúceho akordeonistu Petra Katinu, ako aj verejné diskusie s umelcami i komentovaná prednáška Juraja Ďuriša z Elektroakustického štúdia Slovenského rozhlasu.

Soundartisti namixovali hudbu, hluk, reč a šumy prírody a postarali sa o nevšedné zážitky aj na treťom ročníku medzinárodného festivalu zvukového a experimentálneho umenia Sound City Days. Podujatie je postavené ako bienále súčasnej práce s transformáciou zvuku v priestore. Ide o široký register neklasických postupov či hraničných polôh medzi hudbou, hlukom, rečou, prírodným šumom a pod. Hlavní protagonisti z Francúzska, Rakúska, Českej republiky a zo Slovenska predstavili svoje akustické, sonické či audiovizuálne performance a prostredia, ktoré často reagujú na konkrétny priestor (tzv. sound-art, noise art, sound installation a pod.).

Festival otvoril koncert zoskupenia Jozef Furman, Zbyněk Prokop a Peter Machajdík. Predstavil sa aj slovenský experimentálny hudobník  Jonáš Gruska, zaoberajúci sa zvukom na viacerých úrovniach: fyzickej, psychoakustickej, akuzmatickej, ako aj kompozičnej. Inšpiráciu nachádza v tradičnej folklórnej hudbe z rôznych častí sveta, ale aj v nahrávkach hmyzu a vodných živočíchov. V Košiciach hosťovala aj rakúska skladateľka a umelkyňa Elisabeth Schimana, ktorá sa prezentovala s elektro-akusticko-experimentálnou hudbou.

Pierre Jodlowski, ktorý vystúpil v závere festivalu, je francúzsky skladateľ, improvizátor a interpret. Vytvára zvukové inštalácie. Jeho predstavenie bolo výsledkom niekoľkých projektov, ktoré opätovne skúmajú náš vzťah k smrti a násiliu spolu s odkazmi na svet filmov. S inštaláciou Atom Tone vystúpil český zvukový a multimediálny umelec Jiří Suchánek. Jeho vlastný software umožňuje sonifikovať spektrálne čiary atómov do komplexných zvukových spektier.

Doteraz posledný festival Sound City Days sa konal v roku 2018. Zameraný bol na konfrontáciu toho, čo vzniklo v oblasti zvukového umenia a umenia vôbec. Prehliadku umelcov zo šiestich krajín si návštevníci vychutnávali počas troch večerov. Každé vystúpenie prinieslo nezabudnuteľný zážitok. Ich práce boli svojou povahou, formou a výrazovými prostriedkami natoľko odlišné, že každý jeden výstup bol originálny a jedinečný.

Do Košíc prišli prezentovať svoje diela  renomovaní umelci Marek Chołoniewski, hybná sila soundartu v Poľsku, Andrii Linik, v súčasnosti jeden z najzaujímavejších a najtalentovanejších mediálnych umelcov, kurátorov a teoretikov na Ukrajine, Tilman Küntzel, grafik, multimediálny umelec a vysokoškolský pedagóg z Berlína či z Viedne skladateľka a vydavateľka Patricia Enigl aka Irradiation, Okrem nich sa predstavila aj mladšia generácia – intermedialistka Vendula Guhová z Prahy, využívajúca konkrétne nájdené zvuky v podobe musique concrète s pohyblivým obrazom, Gábor Szücs a dvojica vizuálnych umelcov BIOS Boris Sirka a Jozef Tušan. Na svoje si prišli aj priaznivci performance a súčasného tanca prostredníctvom vystúpenia Petry Fornayovej s hudobníkmi Ivanom Šillerom a Ferom Királym. Priestor dostali aj poslucháči Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach. So svetelno-zvukovými objektmi sa predstavil aj slovenský intermediálny umelec Marek Kvetan.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.