Projekt Košice 2.0

O projekte

K13 – Košické kultúrne centrá sa stali súčasťou projektu Košice 2.0, ktorý je realizovaný vďaka iniciatíve Európskej komisie Mestské inovačné opatrenia (UIA). Cieľom tohto programu je podporiť inovatívne a experimentálne projekty v oblasti trvalo udržateľného rozvoja miest v takom rozsahu, v akom by ich mestá za bežných okolností neboli schopné financovať.

Košice sa stali vôbec prvým mestom na Slovensku, ktoré vo výzve uspelo. Počas nasledujúcich troch rokov bude deväť partnerov napĺňať spoločnú ambíciu premeniť Košice na kreatívne mesto s vysokou mierou angažovanosti svojich obyvateľov.

Projekt Košice 2.0 sa zameriava na: 

  • zvýšenie kvality života v meste, prostredníctvom zlepšovania a rozvoja mestských služieb,
  • zvýšenie občianskej angažovanosti v kultúrnych, spoločenských a ekonomických aktivitách,
  • rozvoj kultúrneho a kreatívneho priemyslu a vzdelávania pre vznik nových pracovných miest.

Úlohou projektu Košice 2.0 je vytvorenie kreatívneho ekosystému, v ktorom budú jednotlivé zainteresované skupiny (samospráva, obyvateľstvo, podnikateľská sféra) koexistovať, spolupracovať a robiť kvalifikované rozhodnutia v záujme zvyšovania kvality života v meste.

Viac na: