RICHARD ROHÁČ (SR)

Tvorba Richarda Roháča je ovplyvnená expresionizmom, umeleckým smerom, ktorý bol od svojho počiatku zameraný na sociálnu kritiku a problémy spoločnosti.

V expresívnej maľbe košického umelca cítiť stopy vizuálneho jazyka rodáka Júliusa Jakobyho či belgického symbolistu neskorého 19. storočia Jamesa Ensora. V existenciálne ladenom opuse Urob sa sám skúma zmysel života človeka postmodernej doby v konfrontácii s touto dobou ako jeho vlastným dielom – jej hodnotami a (ne)istotami, na základe čoho sa pokúša dospieť k charakteristike dnešnej spoločnosti ako takej a paradoxného postavenia človeka v nej. Citeľné je jeho negatívne nahliadanie na zobrazovanú realitu, v rámci ktorého čerpá aj zo súčasných kritikov spoločnosti, odvolávajúc sa na Gillesa Lipovetzkeho či Ericha Fromma.

Nová tvorba absolventa Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach pod vedením doc. akad. mal. Adama Szentpéteryho v sebe kombinuje expresionistické tendencie, ktorými sú charakteristické jeho predchádzajúce diela a čiernobielu kresbu posunutú do maliarskej roviny. Absencia farieb je výrazom autorovej nechuti estetizovať a kontrast čiernej a bielej farby len stupňuje expresivitu diel a zvýrazňuje ich vizuálnu komunikatívnosť vo vzťahu k divákovi, ktorú sa Roháč snaží docieliť a ktorá predstavuje jeden zo základných prvkov jeho obrazov.

Tematický posun možno badať v koncepčnej uvoľnenosti – každý obraz je svojbytnou jednotkou, majúcou vlastný príbeh. Obrazy tvoria akýsi denník autorom prežívaných situácií, zážitkov a stavov, odzrkadľujú vnútorné pocity, prameniace z nutnosti myslieť na stále viac vecí, robiť množstvo rýchlych rozhodnutí a čeliť roztrieštenosti vlastného ja, ktorá vyplýva z pluralitného charakteru doby a rýchlosti, ktorou sa ženie vpred. Tlak, ktorým spoločnosť pôsobí na bežného človeka má za následok rôzne psychické deformácie, v ktorých sa zrkadlí všadeprítomný mediálny a informačný teror, ktorý nás atakuje na každom kroku.

Nadväzuje na staršie práce, orientujúce sa na analýzu a kritiku hodnôt súčasnej spoločnosti, ako aj na ambivalentnú situáciu individuálneho človeka,  vyplývajúcu zo slobody ako plurality možností na jednej strane a zodpovednosťou, ktorú si táto sloboda vyžaduje na strane druhej.

Práca Richarda Roháča sa venuje otázkam človeka a jeho života v dnešnej modernej dobe a jej dôsledkom. Hlavná myšlienka je inšpirovaná filozofiou francúzskeho existencionalizmu, ktorý sa snažil prinavrátiť život a možnosť voľby človeku, a tým na ľudského jedinca uvalil plnú zodpovednosť za jeho život. Zasadzuje človeka do dnešnej postmodernej doby, aby ho mohol konfrontovať s jeho vlastným dielom a na základe toho charakterizovať dnešnú absurdnú  spoločnosť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.