Home » Posts tagged with » DVA – Detský výtvarný ateliér

Ateliéry prebúdzali v deťoch výtvarnú tvorivosť a kreativitu

Ateliéry prebúdzali v deťoch výtvarnú tvorivosť a kreativitu

Cieľom projektu DVA – detský výtvarný ateliér bolo prebudiť u detí záujem o umenie a vyburcovať ich k vlastnej aktívnej tvorbe a rozvíjaniu kreativity . Výtvarné dielne navštevovali deti, ktoré baví hra s farbou a objavovanie nových výtvarných techník. Zámerom bolo, aby si odniesli zážitok, ale aj to, aby sa naučili vnímať emocionálne pôsobenie farieb a vedeli sa prostredníctvom nich výtvarne vyjadrovať. Kreslenie z nás robí lepších ľudí. Svet, v ktorom si formujú vlastnú predstavivosť je základom ich budúcnosti. Počas pravidelných workshopov sa zoznámili s výtvarným umením od A po Z – od jeho začiatkov až po súčasnosť. Naučili sa, ako sa výtvarné umenie rodilo a tvorilo. Účastníci ho zažívali na vlastnej koži prostredníctvom vlastných kreácií na videné a počuté detaily.

DVA – detský výtvarný ateliér

DVA – detský výtvarný ateliér

Workshopy DVA – detský výtvarný ateliér pokračujú aj v nasledujúcich mesiacoch. Tí najmenší tvoria a oboznamujú sa s tým, ako výtvarné umenie vznikalo. Do sveta umenia ich zaviedli lektorky Mgr. art. Petra Housková a Mgr. art. Janka Duchoňová. Témou workshopu bol 25. novembra v Kasárňach/Kulturparku Fauvizmus: Mattisove tvary. Fauvisti radi porušovali pravidlá, používali krikľavé farby a experimentovali. Deti vytvárali dekoratívne koláže z farebného papiera, inšpirované Mattisovými hravými líniami.

DVA – detský výtvarný ateliér

DVA – detský výtvarný ateliér

Workshopy DVA – detský výtvarný ateliér pokračujú aj v nasledujúcich mesiacoch. Tí najmenší tvoria a oboznamujú sa s tým, ako výtvarné umenie vznikalo. Do sveta umenia ich zaviedli lektorky Mgr. art. Petra Housková a Mgr. art. Janka Duchoňová.

DVA – detský výtvarný ateliér

DVA – detský výtvarný ateliér

Workshopy DVA – Detský výtvarný ateliér pokračujú aj v nasledujúcich mesiacoch. Tí najmenší budú tvoriť a spolu s rodičmi či pedagógmi sa tiež naučia, ako výtvarné umenie vznikalo. Do sveta umenia ich zavedú lektori Mgr. art. Petra Housková a Mgr. art. Janka Duchoňová.