Home » Posts tagged with » Festival Matrioshka

Matrioshka bola vyvrcholením výročia Nežnej revolúcie

Matrioshka bola vyvrcholením výročia Nežnej revolúcie

Festival Matrioshka počas siedmich dní opisoval a reflektoval dobu totality na území Česko-Slovenska. Audiovizuálny zásah do verejného priestoru, výstavy, čítanie, Pecha Kucha, premietanie trezorového filmu, prednáška o zakázaných filmoch či novovytvorené divadelné predstavenie – to všetko bolo súčasťou podujatia, ktorý vypovedal o časoch absurdity v bývalom Česko-Slovensku.

Festival Matrioshka otvorí trezory minulosti

\ \

Festival Matrioshka otvorí trezory minulosti

Festival Matrioshka, ktorý sa v Košiciach uskutoční na rôznych miestach v dňoch 11. – 17. novembra je multižánrové podujatie, reflektujúce absurditu totalitného režimu v bývalom Československu v období rokov 1948 – 1989. Tí, čo nezažili tieto časy, majú možnosť preniesť sa do doby, v ktorej žili ich rodičia a starí rodičia a tí, čo to skúsili si to môžu pripomenúť. Retrospektíva ponúkne počas siedmich dní obraz, vyskladaný z mozaiky najabsurdnejších vecí, ktoré písali históriu Slovenska.