Home » Posts tagged with » Festival ZUŠ

Festival základných umeleckých škôl

Festival základných umeleckých škôl

Foto: Veronika Židová

Festival základných umeleckých škôl

Festival základných umeleckých škôl

Foto: Veronika Židová          Marek Koptašík  

Festival základných umeleckých škôl – výstava

\

Festival základných umeleckých škôl – výstava

Foto: Veronika Židová          Marek Koptašík

Festival ZUŠ

Festival ZUŠ

Festival plný vystúpení žiakov hudobného a tanečného odboru základných umeleckých škôl za sprievodného slova zástupcov literárno-dramatického odboru. Žiaci, ako aj ich zanietení pedagógovia, opäť potvrdili vysokú úroveň našich základných umeleckých škôl.