Home » Posts tagged with » Fin de Siècle

Romantickým časom a sneniu v hudbe odzvonilo rinčanie zbraní

\ \ \

Romantickým časom a sneniu v hudbe odzvonilo rinčanie zbraní

Hudobné diela z obdobia romantizmu, ktoré vznikli v jeho záverečnej fáze, budú znieť na aprílovom koncerte pod názvom Romantisme (Belle Époque, Fin de Siècle). Zahrajú ich členovia komorného zoskupenia Quasars Ensemble. Rezidenčný súbor Kasární/Kulturparku 28. apríla predstaví v budove Alfa diela skladateľov, ktorí bezstarostné časy v umení premietli do hudby, ponárajúcej sa do snov v čase, kedy najväčší rozkvet zažívali aj impresionizmus a neoklasicizmus.