Home » Posts tagged with » grant

Vyhlasujeme výzvu na predkladanie projektov pre organizácie a jednotlivcov

\

Vyhlasujeme výzvu na predkladanie projektov pre organizácie a jednotlivcov

Mesto Košice prostredníctvom svojej príspevkovej organizácie K13 – Košické kultúrne centrá v zmysle VZN č. 76 vyhlasuje výzvu za účelom podpory projektov kultúrnych organizácií, kultúrnych operátorov a individuálnych žiadateľov v programoch: podpora projektov pre organizácie podpora projektov pre individuálnych žiadateľov a neformálne skupiny Hlavným cieľom výzvy je udržať a napomôcť rozvíjať potenciál kultúrnych a kreatívnych odvetví na […]