Home » Posts tagged with » Grantová komisia pri príspevkovej organizácii K13

Systematická podpora kultúry  v Košiciach pokračuje

Systematická podpora kultúry v Košiciach pokračuje

Grantová komisia pri príspevkovej organizácii K13 dnes zverejnila výsledky rozdelenia 200 000 eur, určených v mestskej grantovej schéme v roku 2015 na rozvoj kultúry. Košice vytvorili túto grantovú schému minulý rok ako prvé mesto na Slovensku. Ako jedno z mála bývalých európskych hlavných miest kultúry pokračuje aj prostredníctvom vlastného grantového systému v zabezpečení udržateľnosti projektu EHMK 2013. Zoznam subjektov, ktorým boli udelené granty nájdete pod textom.