Home » Posts tagged with » Grantová schéma Košice

Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy hodnotiteľov projektov

\ \

Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy hodnotiteľov projektov

Mesto Košice prostredníctvom svojej príspevkovej organizácie K13 – Košické kultúrne centrá v zmysle VZN č.76. vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy hodnotiteľov projektov predložených v rámci grantovej výzvy „Grantová schéma Košice“.