Home » Posts tagged with » Grantová výzvy

Grantová výzva na podporu kultúrnych projektov

Grantová výzva na podporu kultúrnych projektov

Mesto Košice prostredníctvom svojej príspevkovej organizácie K13 – Košické kultúrne centrá v zmysle VZN č.76 vyhlasuje grantovú výzvu za účelom podpory projektov kultúrnych organizácií, kultúrnych operátorov a individuálnych žiadateľov v programoch:

podpora projektov pre organizácie

podpora projektov pre individuálnych žiadateľov a neformálne skupiny.