Home » Posts tagged with » Košická paleta

Košická paleta – výstava neprofesionálnych výtvarníkov

Košická paleta – výstava neprofesionálnych výtvarníkov

Foto: Adriana Šedová

Košická paleta – výstava

\

Košická paleta – výstava

Foto. Adriana Šedová