Home » Posts tagged with » Košický detský a mládežnícky spevácky zbor

Košický detský a mládežnícky spevácky zbor

Košický detský a mládežnícky spevácky zbor

Košický detský a mládežnícky spevácky zbor oslavuje už 40 rokov od svojho vzniku.

Košický detský a mládežnícky spevácky zbor

Košický detský a mládežnícky spevácky zbor

Košický detský a mládežnícky spevácky zbor oslavuje už 40. rokov od svojho vzniku. Pri tejto príležitosti pripravil výstavu fotografií a exponátov zo zbierok, ktoré dokumentujú jeho činnosť za štyri desaťročia.