Home » Posts tagged with » kultúra

Ministerstvo kultúry podporuje cesty detí za kultúrou

\ \

Ministerstvo kultúry podporuje cesty detí za kultúrou

V dňoch od 18. marca do 12. apríla 2014 môžu žiaci základných škôl a žiaci 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií v SR využiť ponuku Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. a jej partnerov na zvýhodnenú prepravu vlakom, spojenú s návštevou múzeí a galérií na Slovensku. V rámci projektu VLAKOM DO MÚZEÍ A GALÉRIÍ sa poskytuje skupinám žiakov zvýhodnená preprava, ktorej využitie je podmienené návštevou múzea alebo galérie, zapojených do projektu.