Home » Posts tagged with » Kus Japonska sa premiestnil do Košíc vďaka Keishovi Ohnovi

Kus Japonska sa premiestnil do Košíc vďaka Keishovi Ohnovi

Kus Japonska sa premiestnil do Košíc vďaka Keishovi Ohnovi

Trojstrunový nástroj tsugaru shamisen, podobný bendžu alebo gitare, ktorého tradícia siaha až do 16. storočia, bol dovezený z Činy na japonský ostrov Okinawa a do Osaky, odkiaľ sa rýchlo rozšíril do celej krajiny.