Home » Posts tagged with » Peter Gyori

Svetlo porozumenia prinieslo úchvatnú symfóniu emócií

\ \

Svetlo porozumenia prinieslo úchvatnú symfóniu emócií

„Mám pocit, že Boh stvoril hudbu na to, aby mohol komunikovať s ľuďmi a aby ľudia mohli tento nástroj komunikácie použiť medzi sebou, pretože hudba dokáže v priebehu niekoľkých sekúnd zmeniť nálady miliónov či miliardy ľudí.“ Tento citát, ktorý autor projektu Svetlo porozumenia Peter Gyori stále vyslovuje, dáva odpoveď na to, prečo práve dve náboženské komunity – židovská a kresťanská, majú k sebe stále bližšie a nielen preto, že ich svätostánky spolu susedia.

Hudba spája a rozsvecuje svetlo porozumenia medzi ľuďmi

\ \

Hudba spája a rozsvecuje svetlo porozumenia medzi ľuďmi

Koncert Svetlo porozumenia sa po pražskom, už deviatom ročníku, odohrá aj v Košiciach. Projekt, ktorý odštartoval svoju slovenskú verziu v Košiciach v minulom roku, kedy boli Európskym hlavným mestom kultúry, 13. novembra opäť naplní ľuďmi a kvalitným programom dva susediace svätostánky – Židovskú synagógu na Puškinovej ulici a Evanjelický kostol na Mlynskej. Po minuloročnej premiére, ktorá sa stretla s veľmi pozitívnou reakciou nábožensky rôzne zmýšľajúcich komunít a spojila kresťanstvo s judaizmom prostredníctvom hudby, to bude opäť veľký sviatok kultúry.