Home » Posts tagged with » pročítač

Ako počítač vidí svet – Vedecká kaviareň – 28. január 2014

\ \

Ako počítač vidí svet – Vedecká kaviareň – 28. január 2014

Cyklus prednášok v obľúbenej Vedeckej kaviarni, ktorú pravidelne organizujú tím SPOTs a Neurologický ústav SAV v Košiciach, pokračoval prvou tohtoročnou kaviarňou. Téma bola nanajvýš zaujímavá: Ako počítač vidí svet. Prvým tohtoročným prezentujúcim bol doc. Ing. Zoltán Tomori, CSc. z Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach. Zvedavcom vysvetlil počítačové videnie ako vedeckú disciplínu, ktorá sa snaží naučiť stroje „vidieť“. V rámci prednášky […]