Home » Posts tagged with » projekty

Úspešní uchádzači o príspevok z mestskej grantovej schémy sú už známi

\

Úspešní uchádzači o príspevok z mestskej grantovej schémy sú už známi

Minulý týždeň vo štvrtok 10. júla zasadala hodnotiaca komisia v zložení Iveta Kijevská, Peter Himič, Renáta Lenártová, Michal Hladký, Ján Kováč k podaným projektom pre mestskú grantovú schému. Tie mohli jednotlivci, ale aj kultúrne organizácie predkladať na základe výzvy do 6. júna tohto roka.