Home » Posts tagged with » Sérialisme

Koncert odhalí pestrú paletu farieb seriálnej partitúry

\ \ \

Koncert odhalí pestrú paletu farieb seriálnej partitúry

Koncert pod názvom Sérialisme: Bokes – Stravinskij odohrá rezidenčný súbor Kasární/Kulturparku Quasars Ensemble 8. decembra v koncertnej sále budovy Alfa v rámci 6. ročníka festivalu Quasars Ensemble & Košice. Venovaný je 70. výročiu narodenia slovenského hudobného skladateľa Vladimíra Bokesa.