Home » Posts tagged with » Summer kidlab v Kunsthalle/Hale umenia

Summer kidlab v Kunsthalle/Hale umenia

Summer kidlab v Kunsthalle/Hale umenia

K13 – Košické kultúrne centrá pripravili pre prázdninujúce deti špeciálny program vo svojich zariadeniach. V termíne od 6. 7. do 17. 7. sa tradičné kidlaby presúvajú do výmenníkov na sídliskách, kde spolu so skúsenými lektormi deti zažijú veľa zábavy na tematických workshopoch.