Home » Posts tagged with » súťaž

Vyhlasujeme súťaž o najvhodnejší návrh o spolupráci pri prevádzke Domu autentickej kultúry

\

Vyhlasujeme súťaž o najvhodnejší návrh o spolupráci pri prevádzke Domu autentickej kultúry

Účelom je spolupráca pri prevádzke Domu autentickej kultúry. Dom autentickej kultúry sa nachádza v budove Bravo, ktorá je predurčená na podporu kultúry a kreativity a rozvoj autentickej kultúry. Je preto potrebné vytvoriť zázemie pre realizáciu aktivít pre zachovanie a rozvoj tradičnej ľudovej – autentickej kultúry ako vyučovanie tanca, hudby, spevu, výtvarnej výchovy a umeleckých remesiel.

\ \

Recitátori slovenských povestí budú opäť súťažiť

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v spolupráci s Mestom Vranov nad Topľou a Oblastným pracoviskom MS vo Vranove nad Topľou, pozývajú žiakov základných škôl a osemročných gymnázií, na regionálne kolo súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko J. C. Hronského. Súťaž sa uskutoční vo štvrtok, 30. januára 2014, o 8:30 hod. v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.