Home » Posts tagged with » Súťažné podklady

Súťažné podklady – verejná obchodná súťaž – nájom nehnuteľného majetku

\

Súťažné podklady – verejná obchodná súťaž – nájom nehnuteľného majetku

Súťažné podklady na verejnú obchodnú súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe K 13 – Košických kultúrnych centier. 

Súťažné podklady – Verejná obchodná súťaž – nájom nehnuteľného majetku

Súťažné podklady – Verejná obchodná súťaž – nájom nehnuteľného majetku

Súťažné podklady na verejnú obchodnú súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe K 13 – Košické kultúrne centrá, vyhlásenej 21. 5. 2021.

Súťažné podklady – Verejná obchodná súťaž – nájom nehnuteľného majetku

\

Súťažné podklady – Verejná obchodná súťaž – nájom nehnuteľného majetku

Súťažné podklady na obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe K 13 – Košických kultúrnych centier, vyhlásená dňa 27. 11. 2020.