Home » Posts tagged with » tancuje mesto

Vyrobila dedina, tancuje mesto

Vyrobila dedina, tancuje mesto

Zachované prvky tradičnej ľudovej kultúry vytvárajú základ pre pochopenie duchovnej vyspelosti predchádzajúcich generácií. Nás tradičná ľudová kultúra ako jednotlivcov (interpretov, tvorcov) formuje a to aj napriek tomu že sme nikdy nežili alebo už nežijeme v obci.