Home » Posts tagged with » Tri člny plávajú pospolu

Plávanie tvorbou v člne Jiřího Kovandu

\ \

Plávanie tvorbou v člne Jiřího Kovandu

V Kunsthalle/Hale umenia je odvčera nainštalovaná prvá individuálna retrospektívna výstava českého autora Jiřího Kovandu. Je to umelec, performer, maliar a kresliar, ktorý pripravuje objekty a inštalácie, pedagóg na dvoch vysokých umeleckých školách – na pražskej Akadémii výtvarných umení a Fakulte umení a dizajnu v Ústí nad Labem. Medzinárodne uznávaný umelec je jednou z najvýraznejších postáv českého umenia súčasnosti. Svoju tvorbu predstavil na veľkých výstavách v zahraničí, jeho diela sa nachádzajú v zbierkach významných galérií v Paríži, Londýne či vo Viedni.

Jiří Kovanda a jeho výstava Tri člny plávajú pospolu

\ \ \ \

Jiří Kovanda a jeho výstava Tri člny plávajú pospolu

Jiří Kovanda (1953) patrí k najvýznamnejším žijúcim českým umelcom súčasnosti, ktorý úspešne sa etabloval na medzinárodnej výtvarnej scéne (účasť na projektoch v Tate Modern v Londýne, na Documente XII v Kasseli, výstave Body and the East, zastúpený je v zbierkach Centre Pompidou Paríž, Tate Modern Londýn, MUMOK Viedeň a pod.).