Home » Posts tagged with » Trienále súčasného obrazu

MIKE KELLEY (USA)

Americký umelec Mike Kelley (1954 – 2012) bol zaraďovaný medzi najvplyvnejšie osobnosti súčasného výtvarného umenia. Narodil sa v Michigane, kde vyštudoval univerzitu a potom sa presťahoval do Los Angeles. V roku 1978 promoval na California Institute of the Arts s Master of  Fine Arts. Vtedy začal pracovať na sérii projektov pomocou rôznych techník ako kresba, maľba, sochárstvo, performance, video […]

OLAF BREUNING (Švajčiarsko)

Olaf Breuning sa narodil v roku 1970 vo Švajčiarsku. Študoval na Fachhochschule für Kunst und Gestaltung Zürich (HGKZ). V súčasnosti žije v New Yorku. Radí sa medzi najvýznamnejších zástupcov mladej švajčiarskej umeleckej scény. Kariéru si začal budovať na téme perfektných, monštruóznych tiel a v skúmaní súvislosti medzi predstavou mužnosti a ženskosti. Svoje diela vystavuje po […]

PAVOL MEGYESI (SR)

   Pavol Megyesi (1969) absolvoval ateliér voľnej grafiky a knižnej ilustrácie u profesora Dušana Kállaya na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V rokoch 2000-2002 externe pôsobil na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. Venuje sa maľbe, grafike a tvorbe objektov. Výtvarne spolupracuje pri riešení interiérov v spolupráci s architektmi, najčastejšie so štúdiom Juráni & Toma. Pravidelne sa zúčastňuje na výstavách doma a v zahraničí. […]

ERIK ŠILLE (SR)

Slovenský výtvarník Erik Šille (1978), rodák z Rožňavy, je jedným z najvýraznejších predstaviteľov mladej generácie, ktorá vstúpila na scénu po roku 2000 a invenčným spôsobom rozvírila hladinu slovenskej maľby. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení, na Katedre maľby 4. ateliéru profesora Ivana Csudaia. Školu absolvoval v roku 2006, kde následne pôsobil ako odborný asistent do roku 2010. Profesionálne sa […]

DÁVID BAFFI (SR)

Rožňavčan Dávid Baffi (1980) je jednou z najvýraznejších osobností súčasnej slovenskej maľby. Patrí k predstaviteľom skupiny tzv. csudaiovcov, ktorí spoluvytvárali podobu slovenského umenia po roku 2000. Viacerí absolventi štúdia v IV. ateliéri maľby prof. Ivana Csudaia na VŠVU z rokov 2005 – 2009 sú už dnes považovaní za „klasikov súčasnej mladej maľby, ktorých tvorba spoluformuje […]

MARKO BLAŽO (SR)

Marko Blažo (1972) patrí na slovenskej scéne už k etablovaným mladým autorom. Jeho osobitej výtvarnej poetike nechýba vtip a humor (čo je v slovenských pomeroch vzácna výnimka). Pracuje súbežne v maľbe, trojrozmerných objektoch, inštalácii, grafike a kresbe. Jeho program je vzácne otvorený podnetom života i umeleckým inšpiráciám v duchu zvláštnej eklektiky, pre ktorú je „všetko […]

JÁN VASILKO (SR)

Ján Vasilko (1979) študoval v Ateliéri súčasného obrazu prof. Rudolfa Sikoru na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. V roku 2005 sa stal víťazom prestížnej Ceny Oskára Čepana. Vo svojej tvorbe sa venuje najmä maľbe, v ktorej spája industriálne motívy, prvky priemyselného a grafického dizajnu a urbanistického projektovania, ale aj odkazy na umelecké smery ako konštruktivizmus […]

\

MATÚŠ LÁNYI (SR)

Matúš Lányi sa narodil v roku 1981 v Spišskom Podhradí. Študoval na Katedre výtvarných umení a intermédií na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach v Ateliéri grafiky a experimentálnej tvorby. Vystavoval na mnohých výstavách na Slovensku, v Čechách, Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku, Taliansku a Francúzsku. V súčasnosti žije v Bratislave a pracuje ako vedúci Centra múzejnej komunikácie v Slovenskom národnom múzeu.   Hlavnými témami tvorby Matúša Lányiho, […]

MARTIN KOCHAN (SR)

Slovenský umelec Martin Kochan (1981) je sochár, ktorý sa venuje aj akčnej maľbe, fotografii a performance. Ako inšpirácia mu slúžia kultúrne stereotypy. V jeho dielach je prítomná irónia, humor či paródia. Svojou tvorbou reaguje i na súčasné politické udalosti. Absolvoval FaVu VUT v Brne. V súčasnosti žije a tvorí v Trnave. Jeho fotografie môžeme rozdeliť do dvoch skupín. Prvú tvorí zaznamenávanie prchavých […]

PAVLA SCERANKOVÁ (SR, ČR)

Pavla Sceranková (1980) je autorka, ktorá patrí k výrazným postavám mladšej generácie slovenskej, ale aj českej výtvarnej scény. Charakteristickým prvkom jej tvorby sú neokonceptuálne a postmoderné tendencie priestorového umenia. Jej autorský program vychádza z minimalistických, kinetických a konštruktívnych foriem, ktoré posúva do nových kontextov. Pracuje s médiami ako sú socha, objekt a inštalácia. Dôležitým prvkom jej konceptov sa stáva […]

BOHDAN HOSTIŇÁK (SR)

  Bohdan Hostiňák (1968), rodák zo Svidníka, žije a tvorí v Bratislave. Tento úspešný maliar svoju tvorbu prezentoval na desiatkach samostatných výstav doma i v zahraničí. Zúčastnil sa tiež na mnohých spoločných výstavách , napr.: v Bratislave, v Senici, v Žiline, v Košiciach, v Banskej Bystrici, ale aj v Regensburgu, v Paríži, v Amsterdame, v Portsmouthe, v […]

MATEJ GAVULA (SR)

Vizuálny umelec Matej Gavula (1972) pôsobí na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Je členom skupiny XYZ spolu s Milanom Tittelom. Obaja balansujú na pomedzí sochárskej plasticity, priestorovej inštalácie, digitálnej fotografie a performance. Dvojica absolventov VŠVU, odborov socha a sklo, kontextovo skúma možnosti vlastnej disciplíny – sochárstva, z čoho vyplýva aj neustále napätie medzi časom, hmotou a […]

Page 1 of 41234