Home » Posts tagged with » Trienále súčasného obrazu (Page 2)

PETER RÓNAI (SR)

PETER RÓNAI (SR)

Peter Rónai (1953) zaujíma výnimočné miesto vo formovaní alternatívnych kanálov neverbálnej komunikácie, ich „obrazoboreckých“ modelov súčasného výtvarného myslenia. Prináša nové „in-formácie“ prostredníctvom presadzovania techno-obrazov a videa pri relativizovaní samotného poňatia umenia v dnešnej spoločnosti. Zo širokého spektra vizuálnych aktivít Petra Rónaia nakoniec dominantnou oblasťou jeho tvorby sa stáva elektronický obraz a video umenie, v ktorých osobitým spôsobom reflektuje „slovenskú […]

ŠYMON KLIMAN (SR)

  Šymon Kliman (1980) patrí medzi najvýraznejších predstaviteľov súčasnej slovenskej fotografie. Pochádza z veľkého výtvarníckeho klanu Trizuljakovcov a je absolventom bratislavskej Vysokej školy výtvarných umení. Je držiteľom Ceny európskeho občana za rok 2012. Vo svojej tvorbe sa zameriava na portréty ľudí z rôznorodých sociálnych a kultúrnych prostredí. Jeho projekt s názvom Beautiful People získal mnohé ocenenia a […]

MILAN TITTEL (SR)

Autori Milan Tittel (1966) a Matej Gavula (1972) vychádzajú zo sochárstva, ktoré ako disciplínu vo svojom spoločnom tvorivom dialógu neustále preverujú, snažiac sa dosiahnuť autentickú výtvarnú skúsenosť. Komunikujú prostredníctvom rozšíreného porozumenia sochárskej senzibility a plastického stvárnenia. Balansujú na pomedzí sochárskej plasticity, priestorovej inštalácie, digitálnej fotografie a performance. Dvojica absolventov VŠVU, odborov socha a sklo, kontextovo skúma […]

CHRISTOPH BÜCHEL (Švajčiarsko)

Švajčiarsky umelec Christoph Büchel (1966) sa narodil v Bazileji vo Švajčiarsku. Vytvára hyperrealistické prostredie. Jeho detailné zariadenia sú trojrozmerné interiéry alebo situácie, ktoré často prenášajú extrémne psychologické myslenie. Študoval na Univerzite umenia a dizajnu v Bazileji, na Cooper Union School of Art v New Yorku a na Kunstakademii  v Düsseldorfe. V rokoch 2000 – 2001 získal štipendium na PS1 v New Yorku. […]

\

MATEJ VAKULA (SR)

Výtvarník Matej Vakula (1981) po absolvovaní Katedry multimédií a intermédií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a Massachusetts College of Art and Deign pôsobil ako pedagóg a asistent na americkej škole. V súčasnosti pôsobí ako aktívny výtvarník a grafický dizajnér v slobodnom povolaní a zároveň aj ako pedagóg na Vysokej škole výtvarných umení a […]

\

PAVLÍNA FICHTA ČIERNA (SR)

Pavlína Fichta Čierna (1967) je súčasná slovenská umelkyňa, zaoberajúca sa okrem videa aj tvorbou inštalácií a rôznych konceptuálnych prác s efemérnou formou. Vyštudovala Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave. Niekoľko rokov pedagogicky pôsobila na VŠVU – Katedra II. a KPF Trnavskej univerzity v Ružomberku, neskôr ako manažérka v Považskej galérii umenia v Žiline. V súčasnosti pôsobí externe na […]

ERIK BINDER (SK)

Erik Binder (1974) patrí k najoriginálnejším, svojim spôsobom jedinečným autorom mladej generácie súčasného slovenského výtvarného umenia. Jeho tvorba je nezvyčajne rozmanitá – od digitálnych manipulácií, videí, cez multimediálne objekty a inštalácie až po kresbu, grafiku, maľbu na plátne či sprejované skejt dosky. Žije a tvorí v Bratislave, kde študoval na Vysokej škole výtvarných umení. Absolvoval aj študijný pobyt na […]

MÁRIA BARTUSZOVÁ (SR)

Mária Bartuszová  (1936-1996) bola slovenská sochárka. Študovala na Vysokej škole umelecko-priemyselnej v Prahe, v ateliéri keramiky a porcelánu (prof. O. Eckerdt). Od roku 1963 žila a tvorila so svojim manželom, sochárom J. Bartuszom v Košiciach. Tvorba Marie Bartuszovej predstavuje vyspelý sochársky program, overený vyše tridsaťročnou tvorivou cestou. V našom sochárstve prezentuje organickú (nefigurálnu  líniu), založenú na  „holistickom“ prístupe k svetu, kde […]

VIKTOR FREŠO (SR)

VIKTOR FREŠO (SR)

Viktor Frešo (1974) je slovenský fotograf, výtvarník a konceptuálny umelec. Je vnukom herca a režiséra Paľa Bielika. Do povedomia verejnosti sa dostal ako spolupracovník Dávida Černého, s ktorým sa podieľal aj na jeho diele Entropa. Vyštudoval bratislavskú Vysokú školu výtvarných umení a Akadémiu výtvarných umení v Prahe. Jeho práce a celkový prístup k súčasnému umeniu spočíva v tom, že vytvára tzv. koncepty a projekty, […]

LUCIA DOVIČÁKOVÁ (SR)

Košičanka Lucia Dovičáková (1981) študovala na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. Počas štúdia absolvovala odbornú stáž v ateliéri Antona Čierneho na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V roku 2006 bola finalistkou prestížnej Ceny Oskára Čepana a v roku 2011 sa stala laureátkou ceny Mladý tvorca. Vo svojej tvorbe sa venuje prevažne maľbe, kresbe a […]

RICHARD ROHÁČ (SR)

Tvorba Richarda Roháča je ovplyvnená expresionizmom, umeleckým smerom, ktorý bol od svojho počiatku zameraný na sociálnu kritiku a problémy spoločnosti. V expresívnej maľbe košického umelca cítiť stopy vizuálneho jazyka rodáka Júliusa Jakobyho či belgického symbolistu neskorého 19. storočia Jamesa Ensora. V existenciálne ladenom opuse Urob sa sám skúma zmysel života človeka postmodernej doby v konfrontácii s touto dobou ako jeho […]

SLAVOMÍR DURKAJ (SR)

SLAVOMÍR DURKAJ (SR)

Slavomír Durkaj (1976) sa dlhodobo venuje pozorovaniu a kritike globálnej, spoločensko–kultúrnej a ekologickej situácie. Jeho diela sú zastúpené v zbierke ARTBANKA MUSEUM OF YOUNG ART Praha. Hencovský maliar sa narodil vo Vranove. K výtvarnému umeniu sa S. Durkaj dostal na Fakulte umenia a intermédií Technickej univerzity v Košiciach v ateliéri súčasného obrazu pod vedením prof. Adama […]

Page 2 of 41234