Home » Posts tagged with » Trienále súčasného obrazu (Page 3)

BORIS SIRKA (SK)

Boris Sirka (1981) patrí ku  nastupujúcej generácii slovenskej maľby po roku 2000,  do skupiny tzv. „Mac generácie“ (sýtená Macintoshom a Big Macom od McDonald´s), ktorá vyrastá v hybridnej masmediálnej, TV masovej a „mäsovej“ kultúre (príliš veľa mäsa, krvi, vražednej erotiky a značkových produktov na zožratie). Napriek tomu programovo preferuje médium maľby. Prepisuje rozličné vizuálne dáta do […]

ILLAH VAN OIJEN (Holandsko)

Illah van Oijen pochádza z Haagu. Študovala všeobecné kultúrne vedy na Vrije Universiteit Amsterdam, fotografiu na Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten v Haagu a na VŠVÚ v Bratislave. Na Slovensko prišla v roku 2005, aby nafotila čerstvého člena EÚ, napokon tu však zostala. V rámci projektu „ľudské krajiny“ vydala dve fotografické knihy s esejami, Bratislava – mesto […]

PETRA FERIANCOVÁ (SR)

Medzinárodne etablovaná a uznávaná súčasná slovenská umelkyňa Petra Feriancová (1977), rodáčka z Bratislavy, vyštudovala výtvarné umenie  na Accademia delle Belle Arti v Ríme. V súčasnosti tvorí v hlavnom slovenskom meste a svoje diela prezentuje v renomovaných galériách. Vo svojej tvorbe programovo pracuje s pamäťou, skúma emocionálne reakcie, reflektuje momenty v čase, ktoré formou sofistikovaného výstupu posúva ďalej, do roviny vnímateľnej subjektom zvonka, mimo jej […]

DAN GRAHAM (USA)

DAN GRAHAM (USA)

Americký kultúrny teoretik, kritik a konceptuálny umelec Dan Graham (1942) patrí k pionierom performance a video-artu. Neskôr sa venoval predovšetkým projektom, navrhnutým pre interakciu vo verejných priestoroch.  Je to osobnosť so širokým umeleckým záberom. K jeho tvorbe neodmysliteľne patria sklo a zrkadlá, štruktúry, fotografie, video, film, performance, design a inštalácie. Svojou prácou skúma súčasné kultúrne systémy, zaoberá sa vzťahmi – verejné […]

JIŘÍ SURŮVKA (ČR)

Jiří Surůvka (1961) je český maliar, performer, totograf, kurátor a vysokoškolský pedagóg. Je spoluzakladateľom performance skupiny „Předkapela Lozinski“, výtvarnej skupiny „Přirození“ a kabaretu „Návrat mistrů zábavy“. Svojou prácou obohatil podobu českého umenia druhej polovice 90 rokov v oblasti performancie i jeho následný vývoj. Na umeleckú scénu vstúpil s jasnou hodnotovou orientáciou a z tohto východiska začal nahlas a zveličene pomenovávať a rozkrývať skutočnosti, ktoré sú […]

JIŘÍ KOVANDA (ČR)

JIŘÍ KOVANDA (ČR)

Jiří Kovanda patrí k najznámejším českým konceptuálnym umelcom súčasnosti. V sedemdesiatych rokoch bez znalosti zahraničného kontextu začal so svojimi akciami vo verejnom priestore za účasti len malej skupiny divákov.  Jeho práca vychádza z jeho osobného vzťahu k umeniu. Tvorí pomerne spontánne na základe nájdených materiálov, v reakciách na konkrétne situácie. Na prelome 80. a 90. rokov […]

\

Trienále o súčasnom dianí vo vizuálnej kultúre dneška

Rekonštrukciou schátraných a nevyužívaných objektov vznikli v Košiciach v rámci investičných projektov Európskeho hlavného mesta kultúry Košice 2013 reprezentatívne priestory na prezentáciu súčasného umenia. Jedným z highligtov výtvarného umenia tohtoročnej sezóny je medzinárodné Trienále súčasného obrazu, čo by malo zasiahnuť širšiu kultúrnu infraštruktúru v meste. Hlavné prezentácie budú v Kunsthalle/Hale umenia, Kasárňach/Kulturparku a Východoslovenskom múzeu Košice v dňoch 12. septembra až 3. novembra. […]

TAKEHITO KOGENEZAWA (Japonsko)

Video umelec, performer a výtvarník Takehito Kogenezawa sa narodil v roku 1974 v Tokiu. Tam vyštudoval Musashino Art Univerzity. Získal rad stáží a Pola Art Foundation štipendium japonského ministerstva umenia a kultúry Dezernats a Villa Aurora v Los Angeles. Od roku 1999 žije a pracuje v Berlíne. Ako tvrdí, každé miesto na planéte má svoj vlastný zmysel času. […]

Cyril Blažo (SR)

Postava Cyrila Blaža (1970) je osobitou vizuálnou jednotkou mladej postkonceptuálnej orientácie, ktorá bola „nasadená“ na slovenskej scéne v priebehu minulého desaťročia. Ešte počas štúdií na VŠVU v Bratislave (1988–94) v spolupráci s Borisom Ondreičkom a Stanom Dančiakom ml. vytvorili voľné zoskupenie BLONDIAK, kde si vzájomne prehadzovali horúci zemiak nápadov, gegov a slovných hračiek (výstavy v […]

KRIŠTOF KINTERA (ČR)

Krištof Kintera (1973) je významný český umelec. (1973). V rokoch 1992-1999 študoval v ateliéri Milana Knížáka Akadémiu výtvarných umení v Prahe a ďalej pokračoval v štúdiu na  Rijksakademie van beeldende Kunsten v Amsterdame. Celkom trikrát bol nominovaný na Cenu Jindřicha Chalupeckého. Je členom a vedúcou osobnosťou skupiny Jednotka. V roku 2006 vytvoril vizuálny koncept pre ôsmy ročník festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet. O rok […]

ERWIN WURM (Rakúsko)

Svetovo uznávaný rakúsky umelec Erwin Wurm (1954) pochádza z rakúskeho mestečka Bruck an der Mur. Na medzinárodnej umeleckej scéne sa preslávil tzv. minútovými živými sochami (One Minute Sculptures). Nič netušiacim návštevníkom galérií napichoval do ušných, nosných a ústnych dutín rôzne predmety – ceruzky, perá, gumy, strúhadlá, púčiky špargle, atď.  Neskôr zaujal komickými sochami, napríklad Fat Car, […]

JIŘÍ DAVID (ČR)

JIŘÍ DAVID (ČR)

Tento umelec patrí k vedúcim postavám vo vytváraní postmoderny v českej kultúre v druhej polovici 80. rokov. Podobne ako jeho vrstovníci sa spočiatku vyjadroval v intenciách neoexpresionizmu, ktorý prezentoval na neoficiálnych výstavách Konfrontácia (od r. 1984). Potom prešla jeho práca, rovnako ako u radu jeho generačných spolupracovníkov, premenou a orientáciou na postmodernú prácu s obrazom. Jeho maľby boli vtedy blízke aktuálnej talianskej […]

Page 3 of 41234