Home » Posts tagged with » ÚĽUV – namaľoval maľar

ÚĽUV – namaľoval maľar

ÚĽUV – namaľoval maľar

Dom autentickej kultúry pripravil na 18. júna tému „Namaľovaľ maľar“. Obrázky s podmaľbou na sklo si mohol zhotoviť každý sám v pavilóne November.