Home » Posts tagged with » Visual Kidlab

Visual KidLab

Visual KidLab

Visual KidLab

Visual KidLab

Visual KidLab

Visual KidLab

Visual KidLab

Visual KidLab

Visual KidLab

Visual KidLab

Visual KidLab

Visual KidLab

Visual KidLab

Visual KidLab

Visual KidLab

Visual KidLab

\

Visual KidLab

Na pravidelných pondelkových stretnutiach na workshope Visual KidLab v budove Bravo v Kasárňach/Kulturparku sa deti posunuli od zobrazovania na ploche do vytvárania 3D objektov a vžili sa do roly sochárov.

Visual KidLab

\

Visual KidLab

Výtvarné workshopy Visual KidLab, ktoré sú určené pre deti a mládež vo veku od 4 rokov pre jednotlivcov aj organizované skupiny, vedie lektorka Petra Housková. Momentálne sa venujú téme Súčasná kresba.

Visual Kidlab

Visual Kidlab

Výtvarné workshopy Visual KidLab, ktoré sú určené pre deti a mládež vo veku od 4 rokov pre jednotlivcov aj organizované skupiny, vedie lektorka Petra Housková. Počas pravidelných stretnutí sa naučia zaujímavosti zo sveta výtvarného umenia. Teraz je na programe téma Experimentálna grafika. Pokúsi sa deťom ukázať základy grafiky a jej jazyka, priblíži im klasické grafické techniky, ich osvojenie a kombinovanie s inými technikami s dôrazom na vlastný individuálny názor dieťaťa.

Visual KidLab

Visual KidLab

Výtvarné workshopy Visual KidLab, ktoré sú určené pre deti a mládež vo veku od 4 rokov pre jednotlivcov aj organizované skupiny, vedie lektorka Petra Housková. Počas pravidelných stretnutí sa naučia zaujímavosti zo sveta výtvarného umenia. Teraz je na programe téma Experimentálna grafika. Pokúsi sa deťom ukázať základy grafiky a jej jazyka, priblíži im klasické grafické techniky, ich osvojenie a kombinovanie s inými technikami s dôrazom na vlastný individuálny názor dieťaťa.

Visual KidLab

Visual KidLab

Výtvarné workshopy Visual KidLab, ktoré sú určené pre deti a mládež vo veku od 4 rokov pre jednotlivcov aj organizované skupiny, vedie lektorka Petra Housková. Absolventka magisterského štúdia Ateliéru súčasného obrazu doc. Adama Szentpéteryho, akad. mal. KVUaI na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach sa okrem maľby venuje galerijnej činnosti (Šopa Gallery, predtým Pyecka Gallery) a spolupracuje na projekte K.A.I.R. Košice Artist in Residence.