Home » Posts tagged with » VOS

Súťažné podklady – verejná obchodná súťaž – nájom nehnuteľného majetku

\

Súťažné podklady – verejná obchodná súťaž – nájom nehnuteľného majetku

Súťažné podklady na verejnú obchodnú súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe K 13 – Košických kultúrnych centier.