Home » Posts tagged with » výmenník

Vedecká kaviareň: Dych berúce rozprávanie o netoprieroch

\ \

Vedecká kaviareň: Dych berúce rozprávanie o netoprieroch

V jubilejnej (3 roky oslavujúcej) Vedeckej kaviarni rozprával Marcel Uhrín z Ústavu biologických a ekologických vied PF UPJŠ v utorok, 25. marca 2014, vo Výmenníku Obrody o netopieroch tak pútavým spôsobom, že prítomní poslucháči počúvali so zatajeným dychom. Dozvedeli sa, že netopiere nie sú len krvilačné tvory z hororov, aj keď niektoré druhy sa predsa len živia krvou […]

Rozprávanie o Veľkom hardónovom urýchľovači zaplnilo výmenník zvedavcami

\ \

Rozprávanie o Veľkom hardónovom urýchľovači zaplnilo výmenník zvedavcami

Najväčší a najzložitejší prístroj v doterajších dejinách ľudstva, Veľký hadrónový urýchľovač, a v ňom použité magnety bola téma Vedeckej kaviarne, ktorá pritiahla do výmenníka na ulici Obrody množstvo zvedavcov. Tí mladší (ale aj skôr narodení) so zatajeným dychom počúvali prednášku Ing. Emila Gaža z Ústavu experimentálnej fyzyky Slovenskej akadémie vied v Košiciach. Okrem ozrejmenia základných […]

Ako počítač vidí svet – Vedecká kaviareň – 28. január 2014

\ \

Ako počítač vidí svet – Vedecká kaviareň – 28. január 2014

Cyklus prednášok v obľúbenej Vedeckej kaviarni, ktorú pravidelne organizujú tím SPOTs a Neurologický ústav SAV v Košiciach, pokračoval prvou tohtoročnou kaviarňou. Téma bola nanajvýš zaujímavá: Ako počítač vidí svet. Prvým tohtoročným prezentujúcim bol doc. Ing. Zoltán Tomori, CSc. z Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach. Zvedavcom vysvetlil počítačové videnie ako vedeckú disciplínu, ktorá sa snaží naučiť stroje „vidieť“. V rámci prednášky […]