Home » Posts tagged with » výstava Mesto. Pole akcie

Múr limitu prerazila Akademia Ruchu živým obrazom Linkeho autobusu

\ \

Múr limitu prerazila Akademia Ruchu živým obrazom Linkeho autobusu

Alternatívne divadlo v Poľsku bolo vždy miestom umeleckých experimentov. Okrem jeho hlavného prúdu v 70. rokoch 20. storočia, ktorý možno nazvať aj „angažovaným“, pôsobili v Poľsku „osobné“ súbory, ktoré sa dištancovali od spoločensko-politických problémov vtedajšieho komunistického zriadenia. Študentské súbory sa pokúšali o umelecké experimenty v ostrom kontraste s tradičným repertoárom a ich činnosť bola často predmetom politických perzekúcií zo strany komunistického režimu. V alternatívnom prostredí pôsobili aj divadlá, ktoré boli silne estetizujúce. K nim možno priradiť aj Akademiu Ruchu.