Home » Posts tagged with » výstava Tolleranza

Svet tolerancie Petra Machajdíka v zvukovo-vizuálnom priestore

\

Svet tolerancie Petra Machajdíka v zvukovo-vizuálnom priestore

Podzemná výstavná časť Kunsthalle/Haly umenia sa v týchto dňoch zmenila na akustické prostredie Tolleranza, ktoré vytvoril multimediálny umelec Peter Machajdík. Ako hovorí podtitul inštalácie „štyri strany zvuku“, na divákov pôsobí hudba, ktorú dopĺňa vizualizácia, odrážajúca myšlienky autora. Umelec vychádza z vlastných aktuálnych sonic-artových a komorných inštrumentálnych skladieb, ktorých kontúry sú elektronicky upravené a doplnené o ozveny z prezentovanej inštalácie Waters and Cages. Autorský intímny denník prenáša návštevníkov do reality, v ktorej žijeme a zamýšľa sa nad hranicami tolerancie k aktuálnym problémom vo svete.