Home » Posts tagged with » vystavujúci umelci

\

MATEJ VAKULA (SR)

Výtvarník Matej Vakula (1981) po absolvovaní Katedry multimédií a intermédií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a Massachusetts College of Art and Deign pôsobil ako pedagóg a asistent na americkej škole. V súčasnosti pôsobí ako aktívny výtvarník a grafický dizajnér v slobodnom povolaní a zároveň aj ako pedagóg na Vysokej škole výtvarných umení a […]

\

PAVLÍNA FICHTA ČIERNA (SR)

Pavlína Fichta Čierna (1967) je súčasná slovenská umelkyňa, zaoberajúca sa okrem videa aj tvorbou inštalácií a rôznych konceptuálnych prác s efemérnou formou. Vyštudovala Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave. Niekoľko rokov pedagogicky pôsobila na VŠVU – Katedra II. a KPF Trnavskej univerzity v Ružomberku, neskôr ako manažérka v Považskej galérii umenia v Žiline. V súčasnosti pôsobí externe na […]