Home » Posts tagged with » výtvarné umenie

\ \

Košické motívy v tvorbe výtvarných umelcov v období uplynulých sto rokov

Obrazy mesta, pohľady na jeho panorámu, detaily jeho architektúry a prostredie ulíc reprezentujú jednu z klasických foriem výtvarného zobrazenia. Vizuálna krása miest a atraktivita ich veduty sa stali vďačným spôsobom zobrazenia. Výtvarné pohľady na mesto a jeho architektúru okrem vizuálnej informácie prinášajú informácie o jeho prostredí, diela približujú ich históriu a v neposlednom rade sa v podobných obrazoch vo vytváranej spomienkovej báze […]